fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Buitenschoolse opvang

De kinderopvang wordt vanuit onze school (voorlopig) verzorgd door COKD Piratenland:

*  De COKD verzorgt de kinderopvang (voor- en na schooltijd) op de locatie “Piratenland”, vlakbij onze school. COKD biedt naast opvang voor schoolkinderen ook opvang voor baby’s en peuters. Voor meer informatie over de COKD raadpleegt u de website: www.cokd.nl.
Het inschrijven van een kind voor de buitenschoolse opvang dient door de ouders zelf te gebeuren.

Daarnaast kunnen ouders op “Piratenland” gebruikmaken van peuterspeelzaal De Minimaasjes.
De Minimaasjes is onderdeel van stichting Spelenderwijs. (t
elefoon: 0186-574581).

M
eer informatie vindt u op hun website: https://www.spelenderwijshw.nl/locaties/16
openingstijden: maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend.