fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 2/3

Nieuwsberichten van de groep vindt u onderaan de pagina               
                                                                                                                                                                      Klik op het pijltje rechts om de inhoud te lezen

De kinderen van groep 3 krijgen op maandag tot en met woensdagmorgen les van juf Janine Gevers. Op donderdag en vrijdagmorgen krijgt de groep les van juf Marielle Reedijk. 

Op maandagmorgen beginnen we de week met een startkring. De kinderen mogen dan vertellen wat ze het weekend allemaal beleefd hebben.
Op woensdag heeft groep 3 elke week een verhaal over het Komkommerplein. Dit verhaal is wekelijks de inleiding voor het Godsdienstthema van die week. Vanaf donderdag beginnen we altijd met een verhaal uit de Bijbel en zingen we een aantal liederen.

We werken in groep 3 met de nieuwe methode van Veilig Leren Lezen. 
Deze methode komt volledig tegemoet aan de eisen die gesteld worden in het moderne taal – en leesonderwijs in groep 3. Deze methode is niet alleen geschikt voor de "gemiddelde" leerling. Er wordt rekening gehouden met leerlingen die extra steun en begeleiding nodig hebben en er wordt rekening gehouden met leerlingen die reeds kunnen lezen bij hun binnenkomst in groep 3. De meeste leerlingen zullen werken met de ‘maan’ – versie en het groepsproces volgen. Leerlingen die al kunnen lezen, werken met de ‘zon’- versie, krijgen minder instructie en maken verdiepingsopdrachten. 
Met rekenen werken we met de methode van 'Pluspunt 4'. Deze versie biedt in instructie en werk evenwichtig rekenen: sommige kinderen krijgen een beperkte instructie, andere kinderen krijgen verlengde instructie; sommige kinderen krijgen extra hulp en aandacht d.m.v.  een bijwerkboek, andere kinderen (kinderen die meer aan kunnen) werken na de basisstof in een pluswerkboek. Er wordt dus rekening gehouden met de individuele mogelijkheden en capaciteiten van het kind tijdens het totale rekenonderwijs. 

Naast al het leren neemt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen een grote plek in binnen onze groep. We proberen met elkaar een sfeer te scheppen waarin iedereen zich veilig kan voelen en zichzelf mag en durft te zijn. Voor een positieve persoonlijke ontwikkeling van kinderen maken we wekelijks gebruik van een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling: 'Kwink'.
Er zijn ook lessen die de kinderen van groep 2b en 3 samen volgen. Dit zijn Godsdienst, Engels, Verkeer, Muziek en het buiten spelen (bij slecht weer een spelles in het speellokaal).

Nieuws van groep 2/3