fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

LeerlingArena

Doel van de leerlingarena is feedback vragen aan de leerlingen over de kwaliteit van het onderwijs.

* 5 tot 7 leerlingen worden gevraagd om deel te nemen aan de arena en hun mening te geven.

* Benoem één van jullie tot gespreksleider die de vragen stelt aan de leerlingen.
‒ De vragen zijn door de leraren van tevoren aangeleverd en gericht op de kwaliteit van onderwijs.
‒ De vragen zijn van tevoren door de gespreksleider voorbereid met de leerlingen.

* De leraren zitten om de leerlingen heen en luisteren, ze mogen géén vragen stellen of opmerkingen maken tijdens de arena.
‒ De leerlingen en de gespreksleider zitten als het ware in een vissenkom en de leraren zitten aan de andere kant van het glas.
‒ Op deze manier creëer je een veilige setting voor de leerlingen.

* Eén van de leraren schrijft tijdens de arena de antwoorden van de leerlingen op, zichtbaar bijv. op een flipover.

* Na de arena vertrekken de leerlingen. De leraren evalueren samen de uitkomsten. Vervolgens bepalen ze wat ze ermee gaan doen. De acties die voortkomen uit de arena ook terugkoppelen aan de deelnemende leerlingen.