fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

LeerlingArena

Doel van de leerlingarena is feedback vragen aan de leerlingen over de kwaliteit van het onderwijs.
We houden dit jaar 4 x een leerlingarena. Aan de leerlingarena doen kinderen mee uit de groepen
4 t/m 8. Tijdens een leerlingarena kijken we met de leerlingen terug op een afgerond schoolthema vanuit de jaarplanning.

De leerlingarena's gaan dit jaar over de volgende onderwerpen:
* cultuureducatie (oktober)
* ICT (december)
* gedrag (maart) en
* lezen. (juni)

Cultuureducatie:

Op maandag 30 september hielden we met enkele kinderen uit de groepen 4 t/m 8 een leerlingarena. Met als doel te achterhalen wat de kinderen verstaan onder ‘cultuureducatie’ en hoe zij daar invulling aan zouden willen geven. We hebben met de kinderen vooral gesproken over wat zij graag willen bezoeken binnen de Hoeksche Waard en waar zij graag meer over wilen weten. Het onderwerp ‘oorlog’ kwam diverse keren aan bod. De inbreng van de kinderen is verwerkt in het beleidsplan ‘Cultuureducatie’.