fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
6
mei

Evaluatie thuisonderwijs: ouders zeer tevreden!

Vanaf 16 april t/m de meivakantie hebben de ouders van onze leerlingen de mogelijkheid gehad hun mening te geven over ons thuisonderwijs. We bedanken iedereen voor het invullen van de vragenlijst.
Doordat 51% van de ouders de vragenlijst heeft ingevuld, is er een betrouwbaar beeld over de organisatie en de inhoud van deze vorm van onderwijs tijdens de coronacrisis ontstaan.
De belangrijkste conclusies leest u hieronder. 

* De weekplanning van de groepen was voor iedereen overzichtelijk en werkbaar tijdens het thuisonderwijs.
* Leerkrachten hebben duidelijk laten zien hoe de communicatie plaatsvindt; de communicatie was voldoende,
  maar had soms beter gekund.

* Ouders zijn zeer tevreden over de communicatie vanuit de directie in de afgelopen weken.
* De leerkrachten waren tijdens het thuisondewijs goed bereikbaar.
* Ouders zijn tevreden over de communicatie met hun kinderen.
* De instructiefilmpjes via Google Hangouts waren qua inhoud ruim voldoende, maar de frequentie had hoger
  gekund.
* De leerlingen zijn tijdens het thuisonderwijs -dagelijks- voldoende tijd met schoolwerk bezig
  geweest.

We bedanken de ouders voor hun reacties op het thuisonderwijs. Dankzij de inzet van leerkrachten,
ouders en kinderen mogen we positief terugkijken op de periode van het thuisonderwijs van onze school.
Gelukkig wordt er vanaf 11 mei weer fysiek les gegeven aan groepjes leerlingen.