fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
11
mei

Welkom met (kinder)champagne!

Vanaf maandag 16 maart hebben alle kinderen thuisonderwijs ontvangen wegens het coronavirus. Na 7 weken thuis leren en werken, mochten de kinderen op 11 mei weer -voor het eerst- naar school.
De kinderen en leerkrachten waren blij weer 'gewoon' op school te zijn en elkaar weer te zien en te horen.
In elk lokaal was vandaag de helft van de groep de hele dag aanwezig. Morgen komt de andere helft een dag naar school. De kinderen vonden het super hun klasgenoten weet te zien. De leerkrachten vonden het fijn weer 'live' (fysiek) les te mogen geven aan een groepje leerlingen.

In alle lokalen zijn we de dag feestelijk begonnen: in alle groepen kregen de leerlingen en de leerkrachten een glas (kinder)champagne om te proosten op het 'nieuwe' begin na 7 weken afwezigheid. Natuurlijk was er daarna in alle groepen een groepsgesprek en waren er diverse activiteiten n.a.v. de coronatijd.
Een woord van dank aan de ouders. Iedereen heeft zich prima aan de afspraken en regels gehouden.
Met elkaar gaan we de strijd aan tegen de corona. Samen gaan we ervoor!