fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
10
oktober

Slavernij

  • 8

Met geschiedenis zijn we in groep 8, vanuit de methode Tijdzaken, de afgelopen weken, bezig geweest met de Gouden en Zilveren eeuw. De titel van thema 1 les 2 is: Handel.
In de les is aandacht besteed aan de VOC – de WIC en slavenhandel. 
Het thema van de Kinderboekenweek was: En toen? Tijdens de KBW 2020 was er dus veel aandacht voor (de vaderlandse) geschiedenis. Vanuit dit kader hebben we 2 dagen gewerkt aan het onderwerp: Slavernij.

Met de leerlingen is een filmpje bekeken over slavernij en zijn hierover diverse foto's besproken. Er is een relatie gelegd met de huidige tijd: Moeten we beelden van ‘zeehelden’ die zich schuldig hebben gemaakt slavenhandel en misdaden laten staan of weghalen?
De meningen waren verdeeld, maar de meeste leerlingen vonden dat ze moesten blijven staan, omdat
het hoort bij onze geschiedenis. Wel vonden de kinderen dat er bij een monument een bordje moest worden geplaatst waarop het ‘andere’ verhaal te lezen.

Daarna kwam de vraag: Waarom hadden Nederlanders slaven? op het digibord te staan.

Met stokjes (met namen) zijn de leerlingen ingedeeld in groepjes van 3 leerlingen (1 groepje van 4):
* de leerlingen mochten per groepje gebruik maken van:
- een chromebook
- een aantal geschiedenisboeken, waaronder werkboek Tijdzaken
- en een telefoon
Elke groep kreeg een blad Engels karton waarop deze vraag moest worden beantwoord en waarop bijv. plaatjes van slavernij konden worden geplakt.

De leerlingen waren zeer enthousiast en gemotiveerd:
* Er werd met behulp van trefwoorden (o.a. slavernij – Nederland) op de chromebook gezocht naar antwoorden op deze vraag.
* Er werd gelezen in de methode Tijdzaken en er werd gezocht in diverse naslagwerken.
* Er werd gebeld / geappt naar diverse familieleden (ouders / grootouders ./ …)

Er werd contact gezocht met de gemeente Hoeksche Waard en diverse musea: o.a.
- het Rijksmuseum in Amsterdam
- het troepenmuseum in Amsterdam
- het Afrikamuseum in Nijmegen

Na 2 dagen hard werken hield elke groep een korte presentatie voor de andere leerlingen:
Tijdens deze presentatie vertelden de groepjes hoe zij de beschikbare tijd hebben ingevuld en wat hun antwoord was op de gestelde vraag: Waarom hadden Nederlanders slaven?