fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
17
december

Scholen sluiting december 2021

Het kabinet heeft dinsdag jl. besloten dat de kerstvakantie voor leerlingen in het basisonderwijs een week
eerder begint. In de extra vakantieweek geven we geen (afstands) onderwijs. Voor onze school betekent dit dat vrijdag - 17 december - de laatste schooldag is van het jaar 2021. 
Vanaf komende maandag - 20 december- organiseert de school tijdens de schooltijden noodopvang.
De noodopvang is uitsluitend bedoeld voor:
● kinderen waarvan tenminste één ouder een zogenaamd cruciaal beroep heeft en u tevens niet
in staat bent de opvang zelf te organiseren.
● kwetsbare leerlingen (ter beoordeling door de directeur van de school).
In verband met de planning verzoeken wij u dringend uiterlijk 17 december contact op te nemen met de school.
Het kabinet roept ouders op alleen gebruik te maken van de noodopvang als het echt niet anders kan en om kinderen in de week voor kerst zoveel mogelijk in de 'thuisbubbel' te houden.
Het coronavirus heeft ook dit jaar veel invloed gehad op ons allemaal. Wij zijn dankbaar voor de inzet van alle kind(eren) en ouders in dit bijzondere jaar.
Wij wensen iedereen gezegende kerstdagen en een voorspoedig en gezond nieuwjaar.