fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
5
juli

'De Laddergroep'

Leerlingen die de basisstof goed beheersen krijgen voor rekenen, taal/lezen en
wereldoriëntatie verdiepingsleerstof aangeboden binnen de eigen groep. Leerlingen, die
ondanks het verrijkingsaanbod in de groep, nog onvoldoende worden aangesproken op hun
leerbehoeften, komen in aanmerking voor de laddergroep binnen onze school. Het aanbod in
de laddergroep bestaat voornamelijk uit opdrachten die het creatief, praktisch en analytisch
denken bevorderen. Tevens wordt er aandacht besteed aan het leren leren.

Op de quizvraag naar een nieuwe naam voor de plusgroep hebben we erg veel reacties
gekregen. Dank daarvoor! Uit de vele inzendingen hebben de volgende naam gekozen: DE
‘LADDERGROEP’. Deze naam is bedacht door Willem en Hannah Dijkers. De verdiende prijs
heben Willem en Hannah op vrijdagmorgen 5 juli gekregen.

We vinden dat niet alleen de 'plus'kinderen groeien in ontwikkeling, maar alle kinderen.
Een ladder heeft meerdere treden. Op alle treden staan kinderen en alle kinderen kunnen op deze trap omhoog klimmen.  De laddergroep staat onder leiding van juf Anke Kleijwegt.