fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
6
november

Geen staking, wel ACTIE

Het personeel van De Weerklank maakt zich grote over de kwaliteit van het onderwijs, de werkdruk van het personeel en het tekort aan leerkrachten in de komende jaren.
Toch hebben zij besloten op woensdag 6 november niet te staken. Staken gaat altijd ten koste van de leerlingen.  Wel is het dagprogramma deze dag na 11.00 uur aangepast, zodat de kinderen en hun ouders konden ervaren dat er bij ons oprechte zorgen zijn over het onderwijs.
Na de pauze is er met 3 vaste groepen gewerkt (i.p.v. 5 groepen). De leerkrachten hebben beurtelings groepen leerlingen begeleid (toezicht gehouden), terwijl andere leerkrachten werkzaamheden hebben verricht ten bate van hun groep.

Mening personeel Weerklank:
Het begeleiden van kinderen op hun ‘route’ in de wereld maakt ons werk, ondanks alles, tot een mooie uitdaging en een geweldig beroep!
Wij zijn blij met het extra geld voor de komende 2 jaar en hopen dat daarna door verstandig overleg tussen alle betrokkenen structureel geld vrijkomt voor het onderwijs en de leerkrachten, zodat dit geld geen fooi is of een druppel op een gloeiende plaat!