fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kernwaarden

Onze kernkwaliteiten:

* ieder kind en elke ouder op onze school WELKOM is, omdat wij een OPEN christelijke school zijn. 

*  al onze methodes de laatste jaren zijn vernieuwd en allen voldoen aan de kerndoelen van het ministerie van O C en W.

 onze school al jarenlang voldoet aan de kwaliteitseisen van de Onderwijsinspectie.

* wij met behulp van de methode ‘Leefstijl' erg veel aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Wij vinden een veilig leef - en werkklimaat erg belangrijk.

* wij met behulp van onze rekenmethode evenwichtig rekenen aanbieden. Er is binnen ons rekenonderwijs een goede verhouding tussen traditioneel rekenen (het oefenen van vaardigheden) en realistisch rekenen (het verwerven van inzicht). Tevens is er veel aandacht voor meten, tijd en geldsommen.

* het leesonderwijs een belangrijk speerpunt is in ons dagelijks onderwijs: er is veel aandacht voor de ontwikkeling van het technisch lezen  en voor belevend lezen o.a. door voorlezen en stillezen.

* we een uitgebreid leerlingvolgsysteem hebben, zodat we elk kind uitstekend kunnen volgen in de totale ontwikkeling (bij ons telt elk kind mee).

* we veel aandacht besteden aan het zelfstandig werken, het samenwerkend leren en de instructie van de leerstof; er is een uitgebreide orthotheek met veel remediërend materiaal en materiaal voor leerlingen die meer aan kunnen dan de basisstof.

* wij besteden elke maand in alle groepen aandacht aan Wetenschap & Techniek.

* door ons in alle groepen veel aandacht wordt besteed aan de praktische invulling van het verkeersonderwijs. In de afgelopen jaren heeft de school 4 x het label 'School op Seef' behaald. 

* wij veel aandacht besteden aan natuureducatie en buitenschoolse activiteiten; er is aandacht voor cultuur en sport.

*  er een grote betrokkenheid is en een goede samenwerking bestaat tussen de diverse geledingen; ouders/verzorgers zijn op school altijd welkom  en helpen ons bij vele activiteiten.

* ouders en leerlingen d.m.v. een tevredenheidsonderzoek elk jaar hun mening kunnen geven over de kwaliteit en organisatie van ons onderwijs (wij nemen ieder serieus!).

* onze slogan is: voor bijzonder goed onderwijs!

Zijn dit niet genoeg redenen om uw kind aan te melden op De Weerklank?

U bent van harte welkom!