fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kernwaarden

Onze kernkwaliteiten:

* Ieder kind en elke ouder is WELKOM, wij zijn een OPEN christelijke basisschool. 

*  Onze methodes voldoen aan de kerndoelen van het ministerie van O C en W en aan de referentieniveaus voor rekenen en taal.

 Onze school voldoet aan de kwaliteitseisen van de Onderwijsinspectie.

* Wij besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Wij vinden welbevinden van kinderen en een veilig leef- en werkklimaat erg belangrijk.

* Wij bieden met behulp van onze rekenmethode evenwichtig rekenen aan. Er is binnen ons rekenonderwijs een goede verhouding tussen traditioneel rekenen (het oefenen van vaardigheden) en realistisch rekenen (het verwerven van inzicht). 

* Het leesonderwijs is een belangrijk speerpunt in ons dagelijks onderwijs: er is veel aandacht voor de ontwikkeling van het technisch lezen  en voor belevend lezen o.a. door voorlezen en stillezen.

* We hebben een uitgebreid leerlingvolgsysteem, zodat we elk kind uitstekend kunnen volgen in de totale ontwikkeling.

* We besteden veel aandacht aan het zelfstandig werken, het samenwerkend leren en de instructie van de leerstof; er is in elke groep remediërend materiaal en materiaal voor leerlingen die meer aan kunnen dan de basisstof aanwezig.

* wij veel aandacht besteden aan natuureducatie en buitenschoolse activiteiten; er is aandacht voor cultuur en sport.

*  er een grote betrokkenheid is en een goede samenwerking bestaat tussen de diverse geledingen; ouders/verzorgers zijn op school altijd welkom  en helpen ons bij vele activiteiten.

* ouders en leerlingen d.m.v. een tevredenheidsonderzoek elk jaar hun mening kunnen geven over de kwaliteit en organisatie van ons onderwijs (wij nemen ieder serieus!).

* onze slogan is: voor bijzonder goed onderwijs!

Zijn dit niet genoeg redenen om uw kind aan te melden op De Weerklank?

U bent van harte welkom!