fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De Laddergroep

Leerlingen die de basisstof goed beheersen krijgen voor rekenen, taal/lezen en wereldoriëntatie verdiepingsleerstof aangeboden binnen de eigen groep. Leerlingen, die ondanks het verrijkingsaanbod in de groep, nog onvoldoende worden aangesproken op hun leerbehoeften, komen in aanmerking voor de laddergroep binnen onze school. Het aanbod in de laddergroep bestaat voornamelijk uit opdrachten die het creatief, praktisch en analytisch denken bevorderen. Tevens wordt er aandacht besteed aan het leren leren.
De laddergroep staat onder leiding van juf Anke Kleijwegt.