fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De Laddergroep

Leerlingen die de basisstof goed beheersen krijgen voor rekenen, taal/lezen en wereldoriëntatie verdiepingsleerstof aangeboden binnen de eigen groep. Leerlingen, die ondanks het verrijkingsaanbod in de groep, nog onvoldoende worden aangesproken op hun leerbehoeften, komen in aanmerking voor de laddergroep binnen onze school. Het aanbod in de laddergroep bestaat voornamelijk uit opdrachten die het creatief, praktisch en analytisch denken bevorderen. Tevens wordt er aandacht besteed aan het leren leren.
De laddergroep staat onder leiding van juf Anke Kleijwegt.

Vrijdag 4 oktober 2019

Laddergroep onderbouw

Vanmorgen zijn we weer begonnen met het spelen van de Smartgames. De levels worden steeds een beetje moeilijker dus er wordt steeds meer van het doorzettingsvermogen gevraagd. Daarna hebben we de doelen en acties voor deze ochtend vastgesteld. De doelen waren: Wij zetten door ook al vinden wij iets moeilijk, wij doen actief mee en wij werken samen aan de opdracht. Hierna was het tijd om de opdracht, die ze vorige week mee hadden gekregen voor in de klas, te bespreken. Het was fijn om te zien dat iedereen er aan gewerkt had! Tot slot hebben de kinderen van de voertuigen die ze vorige week hadden uitgekozen, de eigenschappen opgeschreven. Volgende week kunnen ze deze eigenschappen combineren tot 1 heel nieuw voertuig. 

Opdracht voor in de klas: de kinderen hebben allemaal 1 pagina uit een boek meegekregen. Deze pagina moeten ze goed lezen om vervolgens te bedenken hoe dit verhaal verder gaat.

 

Laddergroep bovenbouw

Ook deze groep begon met het spelen van de Smartgames. De eerste levels gingen de kinderen vrij gemakkelijk af, maar zoals ze zelf al zeiden "het wordt wel steeds moeilijker." Daarna hebben we de doelen voor deze ochtend vastgesteld en een filmpje gekeken over de 10 vetste voertuigen die echt bestaan. Vervolgens kregen de kinderen de opdracht om van 30 scrabblestenen zoveel mogelijk woorden te maken die te maken hebben met het thema van de kinderboekenweek "Reis mee!" Er werd heel creatief gedacht! Van alle woorden die ze gemaakt hadden, kozen ze er drie uit die de basis vormen voor het verhaal wat ze gaan schrijven met als titel "Reis mee met mij!" Gedurende het schrijven kregen ze af en toe van de juf een kaartje met daarop een voertuig of landschap wat ze moesten verwerken in het verhaal. Hier werd wat van hun flexibiliteit en creatief denkvermogen gevraagd!

De kinderen hebben twee rekenopdrachten voor in de klas gekregen die natuurlijk ook weer gelinkt is aan het thema van de kinderboekenweek!

Vrijdag 8 november 2019

Laddergroep onder-middenbouw

Vandaag zijn we iets later gestart vanwege het schoolontbijt en daarom hebben we vandaag even geen Smartgames gedaan. Natuurlijk hebben we wel de opdracht voor in de klas met elkaar besproken en we zijn tot de conclusie gekomen dat de leerlingen die aan de opdracht gewerkt hadden, echt aan het leren zijn geweest; zij zijn echt de leerkuil in gegaan en hebben gereedschappen gebruikt om weer uit die kuil naar boven te klimmen. Dat is leren! 

Vervolgens zette de juf een raar voorwerp op tafel waarvan de kinderen er met elkaar achter moesten zien te komen wat dit nou was en waar het voor gebruikt kon worden. Van toeter, lantaarn, diabolo, zandloper, knikkerbaan kwamen ze tot de consclusie dat het een spaarpot moest zijn. Gelukkig had de juf ook muntjes meegenomen dus dat idee kon getest worden. Het bleek inderdaad een spaarpot te zijn, maar wel een hele bijzondere... Als vervolg hierop kregen de kinderen de opdracht om een knikkerbaan te maken waarbij de knikker er precies 6 seconden over doet om naar beneden te rollen. Dit bleek nog wat moeilijker dan gedacht... Volgende week gaan we hiermee verder!

Laddergroep bovenbouw

De opdracht waar we vanmorgen mee begonnen was: maak binnen 10 minuten een zo'n lang mogelijke grammaticaal correcte zin waarbij het eerste woord begint met een A, het tweede met een B, de derde met een C enz. 

Hierna hebben de kinderen een mini college gekregen over CO2 omdat ze de komende 2 weken zoveel mogelijk informatie moeten gaan verzamelen over de emmissie van CO2 op onze school. Die informatie verwerken ze dan in een infographic. 

In de laddergroep gaan de kinderen de komende weken aan de slag met het maken van een Sinterklaasgame voor de kinderen van groep 1, 2 en 3.