fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Externe deskundigen

Soms is het nodig hulp van buiten school in te schakelen, voor dieper en breder onderzoek van gesignaleerde ontwikkelingsproblemen.
Deze hulp kan bestaan uit onderzoek door orthopedagoog, psycholoog, schoolarts, school-maatschappelijk werk, logopedist, optometrist, enz. Samen kan meestal nog beter en gerichter gezocht worden naar een oplossing om het kind op school nog beter te kunnen begeleiden bij de ontwikkeling.

Het Schoolmaatschappelijk werk.
Het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) is er voor vragen met betrekking tot het opgroeien en opvoeden van kinderen. Denk hierbij aan vragen over het gedrag van het kind, moeilijkheden in de thuissituatie, onzekerheid van het kind, als er sprake is van echtscheiding of het overlijden van een dierbare. Ook wanneer er zich op school situaties voordoen die van invloed zijn op het gedrag van uw kind kan zij helpen.
De Schoolmaatschappelijk Werker werkt nauw samen met de interne begeleider van de school om de zaken rond het kind goed te laten verlopen. De samenwerking tussen Schoolmaatschappelijk Werk en de school moet leiden tot vroegtijdige signalering van problemen. Zo kan adequate zorg in de school voorkomen dat leerlingen gebruik moeten maken van meer gespecialiseerde hulp buiten de school. Ouders kunnen zelf contact opnemen met Schoolmaatschappelijk Werk of het contact via de interne begeleider of leerkracht laten lopen. Alles gebeurt alleen met de toestemming van de ouders.
De schoolmaatschappelijk werker is bij op vaste dagen op dondrdagmiddag.
Data: zie maandbrief.

Careyn.
In de periode dat uw kind op de basisschool zit, wordt er twee keer een preventief gezondheidsonderzoek door Careyn uitgevoerd. De jeugdarts en de assistente onderzoeken uw kind uitgebreid in groep 2.

U wordt schriftelijk uitgenodigd om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Ook krijgt u het verzoek om een lijst met vragen over de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind in te vullen.
Als uw kind in groep 7 zit voert de jeugdverpleegkundige het onderzoek uit. Ze controleert met name de lengte en het gewicht van deze leerlingen.
De ouders kunnen bij dit onderzoek aanwezig zijn. Heeft u vragen over de gezondheid en het welbevinden van uw kind dan kunt u een afspraak maken met Careyn of de schoolverpleegkundige, telefoonnummer: 0186 – 578400.

Jeugdteam.
Ouders met vragen of zorgen over het opvoeden, opgroeien, de geestelijke gezondheid of veiligheid van hun kind kunnen ook terecht bij het Jeugdteam Binnenmaas/Strijen.

De jeugdteams zijn sinds 1 januari 2015 actief in de Hoeksche Waard.

Tel.: 088 – 1239925.
e-mail: info@jeugdteamHW.nl
website: jeugdteamHW.nl