fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Externe deskundigen

Soms is het nodig externe hulp voor onderzoek van gesignaleerde ontwikkelingsproblemen in te schakelen. Deze hulp kan bestaan uit onderzoek door een orthopedagoog of bijv. school-maatschappelijk werk, Met elkaar wordt gezocht naar de zorgbehoefte en beste oplossing voor het kind.

Het Schoolmaatschappelijk werk.
Het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) is er voor vragen met betrekking tot het opgroeien en opvoeden van kinderen. Denk hierbij aan vragen over het gedrag van het kind, moeilijkheden in de thuissituatie, onzekerheid van het kind, als er sprake is van echtscheiding of het overlijden van een dierbare. Ook wanneer er zich op school situaties voordoen die van invloed zijn op het gedrag van uw kind kan zij helpen.
De schoolmaatschappelijk werker werkt nauw samen met de interne begeleider van de school. Adequate zorg in de school voorkomt dat leerlingen gebruik moeten maken van meer gespecialiseerde externe hulp. Ouders kunnen zelf contact opnemen met Schoolmaatschappelijk Werk 
De school benadert het SMW alleen na schritelijke toestemming van de ouders. 
De schoolmaatschappelijk werker is bij op vaste momenten op school aanwezig. data: zie maandbrief.

Careyn.
In de periode dat uw kind op de basisschool zit, wordt er twee keer een preventief gezondheidsonderzoek uitgevoerd door Careyn. De jeugdarts en de assistente onderzoeken uw kind uitgebreid in groep 2.
U wordt schriftelijk uitgenodigd om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Ook krijgt u het verzoek om een lijst met vragen over de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind in te vullen.
Als uw kind in groep 7 zit voert de jeugdverpleegkundige het onderzoek uit. Ze controleert met name de lengte en het gewicht van deze leerlingen.
De ouders kunnen bij dit onderzoek aanwezig zijn. Heeft u vragen over de gezondheid en het welbevinden van uw kind dan kunt u een afspraak maken met Careyn of de schoolverpleegkundige, telefoonnummer: 0186 – 578400.

Jeugdteam.
Ouders met vragen of zorgen over het opvoeden, opgroeien, de geestelijke gezondheid of veiligheid van hun kind kunnen ook terecht bij het Jeugdteam Zorg.

De jeugdteams zijn sinds 1 januari 2015 actief in de Hoeksche Waard.

Tel.: 088 – 1239925.
e-mail: info@jeugdteamHW.nl
website: jeugdteamHW.nl


Kennismaken met de schoolmaatschappelijk werker binnen onze school: 
Fleur Krebbers (zie link)
2021-09-021841.info smw .pdf