fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kangoeroeklas CSG De Waard

Met sprongen vooruit!

Binnen CSG De Waard is een regionale plusklas aanwezig, ‘De Kangoeroeklas’.
In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken.
In de Kangoeroeklas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Deze kinderen voelen zich op de eigen school vaak minder goed begrepen en kunnen hierdoor sociaal-emotioneel in een isolement komen. Ook hieraan wordt in deze plusklas uitgebreid aandacht besteed.
Kinderen kunnen deelnemen als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun begaafdheid. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar.

Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school. Bij aanmelding worden door de school de DHH vragenlijst ingevuld. De DHH-vragenlijst is een instrument voor signalering en diagnostisering van intelligente en (meer) begaafde kinderen.

Voor deze plusklas is per schooljaar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. In september 2021 verschijnt de Kangoeroegids met daarin gedetailleerde informatie. Onze leerlingen gaan hiervoor naar cbs De Bron in Numansdorp. (adres: Roerdompsingel 2; Tel.: 0186 - 65 27 36). Deze plusgroep wordt bovenschool georganiseerd en gefaciliteerd door onze stichting CSG De Waard.

De kangoeroeklas is -om de week- op dinsdagmorgen.