fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Activiteitencommissie

De mensen in deze commissie helpen - minimaal 1 jaar - mee bij het bedenken en uitvoeren van diverse activiteiten binnen de school. Deze ouders worden hierbij ondersteund door het personeel en de ouderraad. Voorbeelden van activiteiten zijn: sinterklaasfeest, kerstviering, violenactie etc.

Een commissie vergadert gewoonlijk een paar keer om ideeën uit te wisselen en taken te verdelen.
Op de dag van de activiteit wordt uiteraard op beschikbaarheid en betrokkenheid gerekend.

Elk schooljaar kan iedereen zich aan het begin van het schooljaar opgeven voor 1 of meer activiteiten.