fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids Studio Pompe

Schoolgids Studio Pompe

Wij waren niet helemaal tevreden over de nieuwe schoolgids, zoals deze leesbaar is vanaf de website.
In overleg met studio Pompe hebben we de inhoud en lay-out aangepast. Het is nu een mooie en leesbare schoolgids geworden.
 

in de bijlage zit de "studio Pompe" versie. Deze versie is leidend in het komende schooljaar. De gids is ook te vinden via een link op onze website (bij Nieuws van De Weerklank) en bij onze schoolinformatie op de website: 'Scholen op de kaart'. 

We hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen en dat de gegevens informatie over de organisatie en invulling van het onderwijs duidelijk is.
Vragen en opmerkingen hierover zijn altijd van harte welkom.

2021-08-231939.Schoolgids Weerklank 21 22 nw versie.pdf