fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Covid 19

Afspraken hoe wij omgaan met het Covid 19 virus staan beschreven in ons sectorplan

De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang (en eventueel de basisschool) kan. 

Basismaatregelen

  • Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden;
  • Hoesten/niezen in de elleboog;
  • Blijf thuis bij klachten die passen bij COVID-19 en doe een (zelf)test (kinderen/leerlingen die geen zelftest kunnen doen, ook niet met hulp van anderen, doen een PCR test);
  • Zorg voor voldoende frisse lucht;
  • Dringend advies om tijdig een vaccin, booster- of herhaalprik te halen.