fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolapp

CSG De Waard beschikt over een app van de stichting en haar scholen.
Met uw inloggegevens van Parnassys komt u op de app bij de website van onze school op uw telefoon.
U kunt deze app downloaden op uw telefoon vanuit de App Store op uw telefoon.