fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Uitslag enquêtes

Elk jaar houden we in het voorjaar een tevredenheidsonderzoek. Met dit onderzoek willen we de mening van ouders over onze school in kaart brengen.
Met de verkregen informatie proberen wij goed onderwijs te consolideren en/of te verbeteren. De belangrijkste conclusies van het onderzoek worden vermeld in de maandbrief.

In het voorjaar van 2019 zijn bij de ouders, de leerlingen van de bovenbouw en de leerkrachten een algemene compacte vragenlijst afgenomen. Deze vragenlijsten zijn uitgezet onder alle scholen van CSG De Waard.

Resultaat vragenlijst ouders
De school scoort gemiddeld een 3,34. Daarmee scoort de school ruim voldoende.

De 5 sterkste punten van de school:
* Ik vind dat de school van mijn kind er verzorgd uitziet
* Ik vind de school van mijn kind een gezellige school
* Ik vind de school van mijn kind een goede school
* Mijn kind voelt zich veilig op school
* Mijn kind vindt het fijn om naar school te gaan en heeft het           
  naar zijn zin op school

Op alle vragen binnen de diverse beleidsterreinen scoort de school een voldoende.
De 3 aandachtspunten zijn, ondanks de voldoende scores:
* Ik vind dat de leerkrachten effectief optreden als kinderen gepest worden
* Het is mij duidelijk wat de school wil bereiken
* Ik vind dat de leraar van mijn kinderen voldoende helpt als hij iets 
  (niet zo snel) begrijpt en extra hulp nodig heeft.

De ouders geven de school het gemiddelde rapportcijfer:  8,1
Dit is een prima resultaat, waar we erg blij mee zijn. 

Naast de algemene compacte vragenlijst is bij de leerlingen van de bovenbouw ook een vragenlijst veiligheid afgenomen. De resultaten hierop vindt u hieronder.
De school scoort gemiddeld een 3,43 op de veiligheidsbeleving van de leerlingen.
Daarmee scoort de school ruim voldoende op veiligheid. 
Uit deze score mogen we concluderen dat de leerlingen zich veilig voelen op school.
Daar zijn we erg blij mee. Welbevinden is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen!

Tot slot: de leerlingen hebben de school cijfers gegeven in deze vragenlijst.
* Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer 7,9
* Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer 7,7
Een mooi resultaat.