fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Uitslag enquêtes

Elk jaar houden we in het voorjaar een aantal tevredenheidsonderzoeken. Het gaat in deze onderzoeken o.a. over de onderwijskwaliteit en de (ervaren) veilighied van kinderen op onze school.
Met deze onderzoeken willen we de mening van ouders over onze school in kaart brengen.
Met de verkregen informatie proberen wij goed onderwijs te consolideren en/of te verbeteren.
De belangrijkste conclusies van het onderzoek worden vermeld in de maandbrief.

De groepen 5 t/m 8 vullen elk jaar de vragenlijst sociale veligheid in. De resultaten worden gedeeld met de ondewijsinspectie.