fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Uitslag enquêtes

Elk jaar houden we in het voorjaar een tevredenheidsonderzoek. Met dit onderzoek willen we de mening van ouders over onze school in kaart brengen.
Met de verkregen informatie proberen wij goed onderwijs te consolideren en/of te verbeteren. De belangrijkste conclusies van het onderzoek worden vermeld in de maandbrief.

In de 2017 was het onderwerp: kwaliteitszorg. In 2018 is het thema: sociale veiligheid.

Bij de leerlingen van groep 5 t/m 8 wordt elk jaar een onderzoek gedaan naar de sociale veiligheid. We zijn erg blij met het totale beeld van de onderzoeken in het schooljaar 2016-2017.

Ouders noemden de volgende punten als sterke punten van de school:
*  De school ziet er opgeruimd uit.
*  Ik spreek positief over de school.
*  Mijn kind gaat met plezier naar school.

Aandachtspunten voor de school, maar een voldoende score:
*  Mijn kind wordt voldoende uitgedaagd om zijn talenten maximaal te ontplooien. 
*  De school besteedt voldoende aandacht aan het bestrijden van pestgedrag.
De ouders geven de school het gemiddelde rapportcijfer: 8,2. Een prima resultaat.

De kinderen noemden als sterke punten van de school:
*  Ik voel me veilig op school, want ik word niet gepest (via de computer of de telefoon).
*  Bij ons op school hoef je voor andere leerlingen en volwassenen niet bang te zijn.
*  We leren samen werken.

Aandachtspunten vanuit de kinderen voor de school:
*  We leren dingen over mensen uit andere culturen.
*  We stellen in de klas met elkaar regels op om goed met elkaar om te gaan.
De leerlingen van de bovenbouw geven de school het gemiddelde rapportcijfer: 8,7. Ook dit cijfer is een zeer goed resultaat.