fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    CBS De Weerklank
    welkom op onze website

De Weerklank: Een school waar iedereen welkom is!

De Weerklank is een kleinschalige, protestants-christelijke basisschool in de kern van Westmaas.
Wij staan voor goed onderwijs en een goede relatie met de leerlingen en hun ouders. Op onze school vinden we een veilig werk- en leefklimaat belangrijk. Basisvoorwaarden voor kunnen functioneren en presteren zijn welbevinden van het kind, betrokkenheid bij het onderwijs en een veilige leeromgeving. Ouderbetrokkenheid is een speerpunt van onze school. Wij zien ouders als partners met wie wij samen vorm geven aan de totale ontwikkeling van kinderen.


De Weerklank heeft als speerpunten o.a. goed taal- en leesonderwijs. Wij besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van belevend lezen en studerend/begrijpend lezen. Daarnaast besteden we in alle groepen aandacht aan het werken met behulp van chromebooks. Veel rekenactiviteiten worden in de bovenbouw digitaal uitgevoerd en verwerkt.

De Weerklank is een gezellige school met goede resultaten. Respect, omzien naar elkaar, orde, rust en regelmaat zijn sleutelwoorden voor een goed schoolklimaat, waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen en waarin goed onderwijs gegeven wordt. Leerlingen worden op meerdere niveaus uitgedaagd om aan persoonlijke onderwijsbehoeften te voldoen.

Bent u nieuwsgierig geworden, kijkt u dan verder rond op onze website. Wanneer u de sfeer op school wilt ervaren, kunt u geheel vrijblijvend een afspraak maken. U bent van harte welkom!
Na een korte rondleiding heeft u alle tijd om wederzijdse verwachtingen te bespreken en uw vragen te stellen.

Met groet,
personeel cbs De Weerklank.

Onze leerkrachten

Nieuws van De Weerklank

14
juli

Eindfeest op recreatieoord Binnenmaas

Donderdagmorgen 11 juli hadden we ons eindfeest voor de groepen 1 t/m 7. Tijdens...

11
juli

Afscheid meester Steven van Schaik

Op dinsdag 9 juli jl heeft meester Steven van Schaik afscheid genomen van De Wee...

10
juli

Gewoon super!

Op woensdagavond 10 juli voerde groep 7/8 de musical Gewoon Super! op voor hun o...

8
juli

Neon feest: De drie Lelies Putterhoek

Het afscheid van groep 8 werd na een mooie huifkarrit door de Hoeksche Waard afg...

Agenda van De Weerklank

Zomervakantie

  • 23 augustus 2024

Weer naar school!

  • 26 augustus 2024

Feitjes over de Weerklank

Meer Feitjes

78

Leerlingen
10

Leerkrachten
4

Groepen

Visie en Missie

Het team van CBS De Weerklank biedt een vorm van onderwijs, waarbij met de ouders en de kinderen gewerkt wordt aan de totale ontwikkeling van het unieke kind vanuit een open Christelijke levensovertuiging.
Wij zijn van mening dat het team en de ouders/verzorgers met elkaar kleur geven aan de ontwikkeling van het kind op weg naar de toekomst. Voor een goede ontwikkeling van de kinderen vinden wij op onze school de volgende voorwaarden belangrijk:

* Wij bieden een veilig en open pedagogisch klimaat.
* Wij accepteren, respecteren en waarderen elkaar.
* Wij houden bij ons leerstofaanbod rekening met de mogelijkheden van elk kind.
* Wij zorgen voor een duidelijk onderwijsaanbod dat bestaat uit het ontwikkelen van intellectuele, creatieve, lichamelijke en sociale vaardigheden.

Het onderwijs wordt in overeenstemming met het schoolplan en het strategisch beleidsplan van CSG De Waard aangeboden.

Het logo van de school heeft een duidelijke relatie met onze visie en missie:
Samen de toekomst kleur geven!