fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Parro

Parro is een communicatiemiddel waarbij we de communicatie tussen ouders en school willen versterken, meer passend bij de huidige tijd.

Ouders van onze school worden via de communicatie-app Parro op de hoogte gehouden. Parro is een app op uw telefoon, waarbij u regelmatig updates krijgt van wat er in de klas gebeurt. Waar de kinderen mee bezig zijn, een opmerking of vraag vanuit de leerkracht. Ook wordt er via Parro om ouderhulp gevraagd bij bijvoorbeed lezen, verkeer of een andere activiteit waarbij ouders nodig zijn.

Het plannen van oudergesprekken doen we ook via Parro. Ouders kunnen zichzelf dan inschrijven op voorgestelde dagen en een tijdstip uitkiezen dat hen het beste uitkomt. Ouders met meerdere kinderen op school moeten meerdere gesprekken inplannen. Ook is het via Parro mogelijk om korte berichten door te geven aan uw leerkracht. Ook ziekmeldingen mag u via Parro doorgeven. Parro is uitsluitend voor intern gebruik. Foto's, video's of berichten mogen niet met derden gedeeld worden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CSG De Waard beschikt over een app van de stichting en haar scholen.
Met uw inloggegevens van Parnassys komt u op de app bij de website van onze school op uw telefoon.
U kunt deze app downloaden op uw telefoon vanuit de App Store op uw telefoon.