fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
4
november

Dankdag voor gewas en arbeid

In alle groepen is woensdag 3 november stilgestaan bij Dankdag voor gewas en arbeid. Hierbij is gebruik gemaakt van het Bijbelverhaal van Zacheus.
In het verhaal van Zacheüs leren we dat je dankbaar mag zijn voor wat je hebt.
Zacheüs was dankbaar dat Jezus in zijn huis wilde komen. Zo dankbaar, dat hij zijn spullen niet meer zo belangrijk vond. Hij wilde het juist graag uitdelen aan de mensen die het minder hebben dan hij

Na een groepsgesprek over dankbaarheid hebben de leerlingen van groep 6 op vlaggetjes aangegeven waar zij dankbaar voor zijn. Deze vlaggetjes hangen nu in het lokaal. Groep 7/8 heeft deze morgen o.a. een woordpuzzel gemaakt over Dankdag