fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Team

Op CBS De Weerklank werken 10 leerkrachten en een schoolassistente.
Het team bestaat uit 9 vrouwen en 2 mannen.
De directeur en de leerkracht van groep 4/5 werkt full-time, 
de anderen werken part-time.

Jacqueline vd Bosch vervult de taak van intern-begeleider. Op woensdag (om de week) en op donderdag vervult juf Jacqueline deze taak. 
Op maandag, dinsdag en woensdag (om de week) geeft zij les aan
groep 8.

De gymlessen op dinsdagmiddag en woensdagmorgen worden verzorgd door RegieKR8. RegieKR8 verzorgt de gymlessen op de ze dagen aan alle groepen. Op vrijdag hebben groep 6/7 en 8 (om de week) gymnastiek. Deze lessen worden gegeven door de groepsleerkrachten. 

Er is remedial-teaching op maandag. Deze wordt gegeven door Meester Daan van der Pol. Deze R.T. wordt gegeven op maandagmiddag. 

Op dinsdagmorgen geeft Anke Kleijwegt les aan de kinderen van de LADDERgroep. Tevens begeleidt zij leerkrachten die in hun groep leerlingen met een meervoudige intelligentie hebben.

Steven van Schaik is directeur van deze school. Elke week vervult hij maandag, dinsdag en woensdag (om de week) zijn directietaken.
De andere dagen geeft hij les aan groep 8.
Hij is in samenwerking met meester Daan van der Pol verantwoordelijk voor de onderwijskundige implementatie en borging van de computer in het onderwijs. 

groepsleerkrachten:
groep 1/2:

maandag t/m woensdag: juf Agnes van Vliet
donderdag en vrijdag: juf Rianne van der Hoek

groep 3/4a:
maandag t/m woensdag: juf Janine Gevers
donderdag en vrijdag: juf Marielle Reedijk

groep 4b/5:
gehele week: juf Mariette Bouman

groep 6/7
maandag en dinsdag: juf Heleen Biesheuvel
woensdag t/m vrijdag: meester Daan van der Pol

groep 8:
maandag en dinsdag: juf Jacqueline v.d. Bosch
donderadg en vrijdag: meester Steven van Schaik
woensdag:
even week: meester Steven van Schaik
oneven week: juf Jacqueline van den Bosch