fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Team

Op CBS De Weerklank werken een directeur, 9 leerkrachten en een schoolassistente.
Het team bestaat uit 9 vrouwen en 2 mannen.
De leerkrachten van groep 6/7 en 8 werken full-time, de anderen werken part-time.

Mevr, Joanieke Seton is directeur van De Weerklank. Zij is op dinsdag, donderdag en vrijdag op school aanwezig.


Mevr. Patricia Kanters vervult de taak van kwaliteitscoordinator . Op maandag en donderdag vervult zij deze taak. 
Op 2 andere dagen werkt zij op een andere school binnen CSG De Waard.  

Mevr. Linda Jonkman begeleidt de HB-leerlingen/leerlingen met een meervoudige intelligentie tijdens diverse activiteiten op vrijdagmorgen (om de week)


De gymlessen worden op dinsdag verzorgd door meester Sacha van Hallo van RegieKr8.
De muzieklessen worden gedurende het schooljaar 15 x op vrijdagmorgen (om de week) aangeboden door de Muziekschool Hoeksche Waard.

groepsleerkrachten:
groep 1/2:
maandag t/m woensdag: juf Agnes van Vliet
donderdag en vrijdag: juf Rianne van der Hoek

groep 3/4:
maandag t/m woensdag: juf Janine Gevers
donderdag en vrijdag: juf Marielle Kwakernaat

groep 5/6:
gehele week (- do.mi.): meester Mauro van Bussel
donderdagmiddag: juf Linda Jonkman

groep 7/8:
gehele week: meester Mitch Klijn

schoolassistente:
alle morgens: Marja Gerards
(in de even weken is zij op vrijdagmorgen afwezig)