fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Team

Op CBS De Weerklank werken 8 leerkrachten, een onderwijsassistent en een schoolassistente.
Het team bestaat uit 7 vrouwen en 3 mannen.
De directeur en de leerkrachten van groep 4/5 en 7/8 werken full-time, 
de anderen werken part-time.

Jacqueline vd Bosch vervult de taak van intern-begeleider. Op woensdag (even weken) en op donderdag vervult juf Jacqueline deze taak. 
Op maandag, dinsdag en woensdag (oneven weken) geeft zij les aan groep 6.

De gymlessen op dinsdag worden verzorgd door RegieKR8. RegieKR8 verzorgt de gymlessen op deze dagen aan alle groepen. Op donderdagmiddag hebben groep 6 en 7/8 (om de week) gymnastiek. Deze lessen worden gegeven door de groepsleerkrachten. 

Steven van Schaik is directeur van deze school. Elke week vervult hij maandag, dinsdag en woensdag (oneven weken) zijn directietaken. De andere dagen geeft hij les aan groep 6.
Hij is in samenwerking met meester Daan van der Pol verantwoordelijk voor de onderwijskundige implementatie en borging van de computer in het onderwijs. 

groepsleerkrachten:
groep 1/2:

maandag t/m woensdag: juf Agnes van Vliet
donderdag en vrijdag: juf Rianne van der Hoek

groep 3:
maandag t/m woensdag: juf Janine Gevers
donderdag en vrijdag: juf Marielle Reedijk

groep 4/5:
gehele week: juf Mariette Bouman

februari - juni 2022: 40 dagen:
meester Mauro van Bussel 
[woensdagmorgen t/m vrijdagmorgen]


groep 6:
maandag en dinsdag: juf Jacqueline v.d. Bosch
donderdag en vrijdag: meester Steven van Schaik
woensdag:
even week: meester Steven van Schaik
oneven week: juf Jacqueline van den Bosch

groep 7/8:
gehele week: meester Daan van der Pol
dinsdagmiddag (14.15-15.15 uur): juf Jacqueline van den Bosch 

Flex-medewerker:
mevr. H. Biesheuvel (juf Heleen)
Juf Heleen vervult op maandag en dinsdag diverse werkzaamheden binnen CSG De Waard. Als zij deze dagen geen invalwerkzaamheden heeft, verzorgt zij remedial-teaching op onze school.

Onderwijsassistent / Leerkracht in opleiding:
Van februari t/m juni zal meester Mauro van Bussel de opleiding tot leerkracht in het primair onderwijs afronden in groep 4/5. Hij zal in deze maanden van woensdag t/m vrijdag 40 dagen les geven aan
groep 4/5. Hij wordt hierbij begeleid en ondersteund door juf Mariette Bouman.
Tot februari zal meester Mauro van Bussel op maandag en donderdag diverse ondersteunende werkzaamheden verrichten in met name groep 4/5. 

Stagiaires:
In de groepen 1/2 en 3 (2/3) hebben we het gehele schooljaar, van maandag t/m woensdag, een stagiaire, die de opleiding tot onderwijsassistent volgt. In groep 1/2 is dit (opnieuw) juf Eva Renes.
In groep 3 (2/3) komt Kaylin Rossoni stage lopen.
Ook in groep 7/8 loopt t/m januari 2022 iemand 4 dagen per week stage die de opleiding tot onderwijsassistent volgt (niet op maandag).