fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Team

Op CBS De Weerklank werken 10 leerkrachten en een schoolassistente.
Het team bestaat uit 10 vrouwen en 1 man.
De directeur en de leerkracht van groep 4/5 werkt full-time, 
de anderen werken part-time.

Jacqueline vd Bosch vervult de taak van intern-begeleider (zorgcoördinator),
Op dinsdag en donderdag vervult juf Jacqueline deze taak. 
Op maandag geeft zij les aan groep 7/8.

Lena Keijzer is vakleerkracht gymnastiek en verzorgt op dinsdagmiddag en woensdagmorgen de gymlessen in de groepen 3 t/m 8. 

De remedial-teaching wordt op dinsdagmorgen verzorgt door Lena Keijzer (groep 3 t/m 6). Op woensdagmorgen verzorgt Jacqueline v.d. Bosch de remedial-teaching voor groep 7/8. 

Op vrijdagmorgen geeft Anke Kleijwegt les aan de kinderen van de PLUSklas. Tevend begeleidt zij leerkrachten die in hun groep leerlingen met een meervoudige intelligentie hebben.

Steven van Schaik is directeur van deze school Elke week vervult hij maandag en dinsdag zijn directietaken. De andere dagen geeft hij les aan groep 6.
Hij is in samenwerking met CSG De Waard verantwoordelijk voor de onderwijskundige implementatie en borging van de computer in het onderwijs. 

groepsleerkrachten:
groep 1/2:

maandag t/m woensdag: juf Agnes van Vliet
donderdag en vrijdag: juf Lena Keijzer

groep 3:
maandag t/m woensdag: juf Janine Gevers
donderdag en vrijdag: juf Marielle Reedijk

groep 4/5:
gehele week: juf Mariette Bouman

groep 6:
maandag en dinsdag: juf Heleen Biesheuvel
woensdag t/m vrijdag: meester Steven van Schaik

groep 7/8:
maandag: juf Jacqueline v.d. Bosch
andere dagen: juf Mariska de Man