fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Team

Op CBS De Weerklank werken een directeur, 11 leerkrachten en een schoolassistente.
Het team bestaat uit 8 vrouwen en 3 mannen.
De leerkrachten van groep 6/7 en 8 werken full-time, de anderen werken part-time.

Dhr. Steven van Schaik is directeur van De Weerklank. Hij is op dinsdag, woensdag en donderdag op school aanwezig.

Mevr. Patricia Kanters vervult de taak van intern-begeleider. Op maandag en donderdag vervult zij deze taak. 
Op 2 andere dagen werkt zij op een andere school binnen CSG De Waard.  

Mevr. Linda Jonkman begeleidt vanaf januari 2024 de HB-leerlingen/leerlingen met een meervoudige intelligentie tijdens diverse activiteiten op donderdag.

De gymlessen worden op dinsdag verzorgd door meester Sacha van Hallo van RegieKr8.
De muzieklessen worden gedurende het schooljaar 30 x op donderdag aangeboden door de Muziekschool Hoeksche Waard.
De docent heet: Damian Petrus


groepsleerkrachten:
groep 1/2:
maandag t/m woensdag: juf Agnes van Vliet
donderdag en vrijdag: juf Rianne van der Hoek

groep 3:
maandag t/m woensdag: juf Janine Gevers
donderdag en vrijdag: juf Marielle Kwakernaat

groep 4/5:
maandag en dinsdag: Heleen Biesheuvel
woensdag t/m vrijdag: juf Mariette Bouman

groep 6/7:
gehele week: meester Mauro van Bussel

groep 8:
gehele week: meester Mitch Klijn

schoolassistente:
alle morgens: Marja Gerards