fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Tussenschoolse opvang

De mogelijkheid bestaat om uw kind op maandag, dinsdag en donderdag tussen de middag over te laten blijven. Kinderen die overblijven worden opgevangen door het overblijfteam. Tot ca. 12.30 wordt er gegeten. Omdat we een Christelijke school zijn, beginnen en eindigen we de maaltijd met gebed. Het is niet de bedoeling dat u snoep meegeeft aan uw kind.
Na het eten wordt er onder toezicht gespeeld. Als het weer het toelaat spelen de kinderen buiten op de schoolpleinen. Bij slecht weer mogen de kinderen binnen knutselen of spelletjes doen. Tijdens het overblijven mogen de kinderen het schoolplein niet verlaten.

De kosten bedragen €  1,25 per keer. Bij regelmatig overblijven bestaat de mogelijkheid om een strippenkaart te kopen van €  20,- of  €  40,- zodat er niet elke keer geld mee hoeft te worden gegeven aan de kinderen.

Strippenkaarten kunnen door ouders/verzorgers worden aangeschaft bij juf Marja Gerards (schoolassistente).
Dit kan alleen tijdens de werkuren van juf Marja Gerards. Zij kan de betaling dan onmiddellijk verwerken.
Het is belangrijk dat het betalingsbewijs wordt bewaard wordt tot de volgende strippenkaart is aangeschaft.
Het is wel de bedoeling dat voor de zomervakantie alle uitgeschreven strippenkaarten zijn betaald.

 Wilt u incidenteel gebruik maken van de overblijfregeling, dan kunt u dit doorgeven aan de schoolassistente, via het telefoonnummer 0186-571416.

Als u uw kind(eren) voor vaste dagen wilt opgeven, kunt u dit schriftelijk doen met behulp van een aanmeldformulier, welke te krijgen is via het overblijfteam of de schoolassistente. Op dit formulier wordt gevraagd om een telefoonnummer te vermelden waarop u bij calamiteiten bereikbaar bent en om evt. bijzonderheden m.b.t. dieet of allergie.

Mocht uw kind bij een vriend of vriendin willen eten in plaats van bij de overblijf, dan moet hiervoor schriftelijk toestemming worden gegeven door de ouders. Als uw kind(eren) zichzelf af mogen melden voor de overblijft kunt u hiervoor een verklaring ondertekenen. Deze verklaring is verkrijgbaar bij juf Marja Gerards, tijdens haar werkuren.

 

Belangrijk:
Als uw kind op de "vaste" overblijfdag niet overblijft, bijv. wegens ziekte, wilt u dit dan doorgeven aan de schoolassistente. We wachten anders lange tijd op kinderen die er niet zijn. Dit veroorzaakt verwarring bij de overblijfmoeders en leidt tot onrust bij de kinderen. Contactpersoon: Mevr. M. Gerards (juf Marja), tel. 0186-571416.