fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Tussenschoolse opvang

De mogelijkheid bestaat om uw kind op maandag, dinsdag en donderdag tussen de middag over te laten blijven. Kinderen die overblijven worden opgevangen door het overblijfteam.

Een overblijfstrip kost € 2,50 per dag per kind. We hebben 3 soorten strippenkaarten: 8 x overblijven voor € 20,00, 16 x overblijven voor € 40,00 en 32 x overblijven voor € 80,00.

Het opgeven van uw kind kan via het overblijfformulier als het een vaste overblijfdag wordt.
Dit formulier is bij juf Marja Gerards te verkrijgen.
Een incidentele overblijfdag van uw kind voor 10.15 uur ❜s morgens opgegeven, een afmelding van een vaste dag ook voor 10.15 uur doorgegeven, anders wordt er toch een strip afgeschreven i.v.m. de planning van medewerkers. Alle aan- en afmeldingen lopen via juf Marja Gerards.

Het overblijven wordt in eigen beheer georganiseerd. Dit betekent dat het geld wat overblijft aan extra materialen voor de overblijf en de school wordt besteed. Op de flyer kunt zien wat er allemaal is gedaan met het positieve saldo van het overblijven.

Er mag geen snoep of koek worden meegeven voor de tussenschoolse opvang. Wel mag fruit en groenten, stukje kaas of worst, volkorenkoekje, ontbijtkoek of dippers met kaas. (niet de chocolade variant) worden meegegeven. 

Kinderen die NIET overblijven komen NIET voor 13.00 uur naar school. De overblijf is alleen 
verantwoordelijk voor de overblijfkinderen. Pas vanaf 13.00 uur zijn de leerkrachten weer op het
plein en verantwoordelijk voor alle kinderen.
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan een overblijfouder of aan juf Marja Gerards.

Belangrijk:
Als uw kind op de "vaste" overblijfdag niet overblijft, bijv. wegens ziekte, wilt u dit dan doorgeven aan de schoolassistente. We wachten anders lange tijd op kinderen die er niet zijn. Dit veroorzaakt verwarring bij de overblijfmoeders en leidt tot onrust bij de kinderen. Contactpersoon: Juf Marja Gerards; tel. 0186-571416.


Overblijfouder: iets voor u?

Op dit moment hebben we voldoende overblijfkrachten, maar we kunnen nog altijd extra hulp gebruiken, 1x per week, 1x per 2 weken, 1x per maand, 
Als u zich aanmeldt als overblijfkracht eten uw kinderen op uw overblijfdag natuurlijk gratis mee. Op de overige dagen dat uw kind(eren) op school eet, krijgt
u € 1,00 korting per strip/per dag.

De overblijfvergoeding voor overblijfouders is sinds 1 april 2019 € 8,75 per dag.