fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Dyslexie

Wat is dyslexie?
Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed functioneren, beperkt, en lexis = taal of woorden.
Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf het schrijven moeizaam, hoewel wel een gemiddelde/hoge intelligentie aanwezig is.Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren.


Definitie.
Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau." 
Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.

Protocol Leesproblemen en dyslexie.
Het Protocol Leesproblemen en dyslexie geeft adviezen over hoe de school kinderen met leesproblemen kan begeleiden en ondersteunen. Ruim de helft van de kinderen gaat met deze hulp snel en goed vooruit. Is er ondanks extra hulp toch geen vooruitgang aan het eind van groep 3 dan kan er sprake zijn van dyslexie en is het raadzaam een dyslexie onderzoek te laten verrichten door school (als dat mogelijk is) of een extern deskundige te raadplegen.

BOUW.
In de groepen 2 en 3 werken we met het programma ‘BOUW!’. ‘BOUW!’ besteedt aandacht aan het fonemisch bewustzijn en de letterkennis tijdens de eerste fase van het leesonderwijs. We verwachten dat door ‘BOUW!’ in de toekomst minder kinderen problemen krijgen met het technisch lezen.

Juf Marielle Kwakernaat is onze ‘BOUW!’coördinator in samenwerking met de intern begeleider en coördineert de zorg m.b.t. lezen op onze school.

Kinderen die met 'BOUW' werken moeten op school en thuis veel/dagelijks oefenen. Bij het succesvol werken en afronden van het 'BOUW'-programma is de medewerking en inzet van ouders erg belangrijk.

Beleidsplan dyslexie: zie PDF-document.

2024-05-231028.2024 Beleidsplan dyslexie.pdf