fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Lessen met KWINK

Binnen school wordt elke week aandacht besteed aan de gevoelens van kinderen en de omgang met elkaar (normen en waarden). Wij vinden welzijn van kinderen, het ervaren van veiligheid en betrokkenheid bij alles wat in de groep gebeurd basiselementen voor het goed kunnen functioneren en presteren van leerlingen in de groep.
We gebruiken hierbij de SEL methode Kwink:
SEL betekent aandacht voor sociaal - emotioneel - leren.

In KWINK worden jaarlijks 20 lessen aangeboden. Gedurende elke les wordt, op leerlingniveau, gewerkt aan een bepaalde competentie en een lesdoel.
Bij elk lesdoel past een KWINK van de week. Hieronder leest u een aantal voorbeelden:

competentie titel lesdoel kwink van de week
       
Besef van jezelf en de ander Een prettige groep Ik kan samen met anderen werken aan een veilige groep Een veilige groep?
Die maak je samen
Zelfmanagement Positief communiceren Ik kan positief communiceren Zeg 't positief!
Relaties hanteren Conflicthantering Ik kan in conflict-situaties opkomen voor de ander/groep  Conflict? Werk mee aan de oplossing!
Keuzes maken Kiezen voor de groep Ik weet dat mijn keuze gevolgen heeft voor de groep Gebruik de keuze-check!


Binnen de methode KWINK wordt in alle groepen ook aandacht besteed aan Actief Burgerschap.
In alle groepen is er aandacht voor:
* mensenrechten (hulp nodig)
* onze democratische rechtstaat (wie is de baas?)
* gelijke behandeling (anders zijn, hetzelfde mogen)
* verantwoording voor je leefomgeving (houd het schoon)

Tenslotte wordt binnen KWINK aandacht besteed aan:
* de week tegen pesten (respect voor elkaar)
* mediawijsheid. 
* lentekriebels

 

 

De KOELKASTPOSTER:

Kwink brengt vier keer per schooljaar de Koelkastposter uit. Speciaal voor ouders en kinderen thuis. De poster komt telkens beschikbaar op kwinkopschool.nl bij de start van vijf nieuwe lessen.
De Koelkastposter brengt ouders met kinderen in gesprek

Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat in een aantal spreekwolkjes het thema van elke les kort samengevat.’ Dan weet u als ouder waar uw kind het op school over gehad heeft en kunt u hen daar ook naar vragen.

U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster, met daaronder de emotie die bij de uitdrukking hoort. Die emoticons bieden de mogelijkheid om met de kinderen over hun en uw emoties te praten.

Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan drie stellingen. Hoe wordt daar thuis over gedacht?
En omdat sociaal-emotioneel leren meer is dan alleen praten, vindt u ook altijd een aantal doe-opdrachten op de poster. Die passen bij de thema’s van de lessen.