fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 3/4

Nieuwsberichten van de groep vindt u onderaan de pagina               
                                                                                                                                                                      Klik op het pijltje rechts om de inhoud te lezen

De kinderen van groep 3/4 krijgen op maandag tot en met woensdagmorgen les van juf Janine Gevers. Op donderdag en vrijdagmorgen krijgt de groep les van juf Mariëlle Kwakernaat. Op maandagmorgen beginnen we de week met een gesprek over het weekend. Op woensdag heeft groep 3/4 elke week een verhaal over de familie Stapel. Dit verhaal is wekelijks de inleiding voor het Godsdienst thema van die week. Op donderdag en vrijdag worden er verhalen uit de Bijbel voorgelezen en zingen we een aantal liederen.

Taal in groep 3:
We werken in groep 3 met de methode van Veilig Leren Lezen. Deze methode komt volledig tegemoet aan de eisen die gesteld worden in het moderne taal – en leesonderwijs in groep 3. Deze methode is niet alleen geschikt voor de "gemiddelde" leerling. Er wordt rekening gehouden met kinderen die extra steun en begeleiding nodig hebben en er wordt rekening gehouden met kinderen die reeds kunnen lezen bij hun binnenkomst in groep 3. De meeste kinderen zullen werken met de ‘maan’ – versie en het groepsproces volgen. Kinderen die al kunnen lezen, werken met de ‘zon’- versie, krijgen minder instructie en maken verdiepingsopdrachten. 

Taal in groep 4:
Tijdens Taal en spelling maken we gebruik van de methodes Taal op Maat (TOM) en Spelling op Maat (SOM). Tijdens TOM is er aandacht voor taalbeschouwing, woordenschat, luisteren en spreken. Sommige kinderen werken extra in een Plusboek. Bij SOM leren kinderen doelgericht en systematisch steeds beter spellen. 

Rekenen in groep 3/4:
TIjdens Rekenen maken we gebruik van de methode Pluspunt. In elke les werken we aan één doel. Pluspunt heeft gele en blauwe opdrachten. Bij de gele opdrachten, leggen de leerkrachten het nieuwe doel uit en oefenen de kinderen samen. Bij de blauwe opdrachten. werken de kinderen zelfstandig verder aan het doel. Elke 5de en 10de les is een herhalingsles. De kinderen maken dan sommen die ze die week hebben geleerd en wordt er gekeken of de doelen worden beheerst. Ook is er de conditietraining, dit is bedoeld om de basisvaardigheden te automatiseren en toetsdoelen te oefenen. Wanneer de leerkracht uitleg geeft aan de ene groep, werkt de andere groep zelfstandig aan de conditietraining. De zwakke rekenaars krijgen verlengde instructie. Voor de snelle rekenaars is er extra uitdaging en wordt er gewerkt in een ‘sprinter'. Naast dit alles kunnen de kinderen op de chromebook ook werken met het rekenprogramma behorende bij de methode. 

Naast al het leren, neemt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen een grote plek in binnen onze groep. We proberen met elkaar een sfeer te scheppen waarin iedereen zich veilig kan voelen en zichzelf mag en durft te zijn. Voor een positieve persoonlijke ontwikkeling van kinderen maken we wekelijks gebruik van een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling: 'Kwink'.

Elke donderdag krijgt groep 3/4 gymles van een vakdocent. Op vrijdagmorgen heeft groep 4 zwemles in het zwembad van 's-Gravendeel (begeleiding juf Marja Gerards en meester Steven van Schaik). Op maandag of donderdag heeft de groep elke week een muziekles van een vakdocent.

Nieuws van groep 3/4