fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Oudercontact

Er zijn minimaal drie keer per jaar geplande contactmomenten.
In oktober is het eerste contactmoment. Tijdens dit contact gaat het over het functioneren en het welbevinden van het kind op school. Ouders kunnen tijdens dit gesprek de leerkrachten evt. tips geven over de aanpak en benadering van hun kind. De leerlingen krijgen nog geen rapport mee naar huis.
(start- en ambitiegesprek)

Het tweede contactmoment is na de uitreiking van het 1e rapport.

Op dit rapport worden de cijfers voor de verschillende vakgebieden en de behaalde resultaten tijdens de CITO-toetsen weergegeven. We verwachten dat alle ouders beide contactavonden bezoeken.
(voortgangsgesprek)

Het derde contactmoment is na de uitreiking van het 2e rapport, voordat de zomervakantie begint. Ouders krijgen de gelegenheid de behaalde resultaten van hun kind(eren) nogmaals met de leerkracht te bespreken. (evaluatiegesprek)

In mei worden de ouders van zorgleerlingen uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Ook kunt u tussendoor natuurlijk altijd een afspraak maken voor een gesprek over uw kind. 

Rapporten
De leerlingen krijgen 2 keer een rapport mee naar huis. Het rapport wordt gekoppeld aan de afnameperiodes van de CITO-toetsen.

rapport 1: februari 2021
rapport 2: juni 2021

Schriftjesmiddag groep 3 t/m 8
Maximaal 3 x jaar houden we een zgn. schriftjesmiddag. De kinderen kunnen deze middagen met hun (groot)ouders de schriften bekijken in de diverse lokalen. De leerkrachten zijn wel in de lokalen aanwezig, maar de kinderen laten hun werk zien en vertellen daarover.

In groep 1/2  houden we geen schriftjesmiddag omdat deze ouders al vaker in het lokaal komen om naar het werk van hun kind(eren) te kijken.

Oriëntatiegesprek
Ouders kunnen, voordat zij besluiten hun kind in te schrijven als leerling van groep 1, een kennismakingsbezoek afspreken met dhr. S. van Schaik.  Vanaf groep 3 kunnen ouders, na contact met de directie, contact opnemen met de groepsleerkracht.


Inschrijven van nieuwe leerlingen
Als u uw kind wilt inschrijven op De Weerklank kunt u om een inschrijfformulier vragen bij de directie. 

Wanneer uw kind 3 jaar en 10 maanden is mag het 6 dagdelen (morgen of middag) naar school komen om alvast een beetje te wennen. Op welke dagen uw kind komt proefdraaien, spreekt u af met de leerkracht van groep 1/2.
Als uw kind 4 jaar is mag het iedere dag naar school. Kinderen die tussen 1 augustus
en de herfstvakantie 4 jaar worden, zijn vanaf het begin van het schooljaar, welkom als gastleerling in de kleutergroep. Kinderen worden officieel ingeschreven bij het bereiken van de 4-jarige leeftijd.