fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Oudercontact

Er zijn minimaal drie keer per jaar geplande contactmomenten.
In oktober is het eerste contactmoment. Tijdens dit contact gaat het over het functioneren en het welbevinden van het kind op school. Ouders kunnen tijdens dit gesprek de leerkrachten evt. tips geven over de aanpak en benadering van hun kind. De leerlingen krijgen nog geen rapport mee naar huis.
(startgesprek)


Het tweede contactmoment is na de uitreiking van het 1e rapport.

Op dit rapport worden de cijfers voor de verschillende vakgebieden en de behaalde resultaten tijdens de CITO-toetsen weergegeven. We verwachten dat alle ouders beide contactavonden bezoeken.
(voortgangsgesprek)


Het derde contactmoment is na de uitreiking van het 2e rapport, voordat de zomervakantie begint. Ouders krijgen de gelegenheid de behaalde resultaten van hun kind(eren) nogmaals met de leerkracht te bespreken. (evaluatiegesprek)

In mei worden de ouders van zorgleerlingen uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Ook kunt u tussendoor natuurlijk altijd een afspraak maken voor een gesprek over uw kind. 

Rapporten.
De leerlingen krijgen 2 keer een rapport mee naar huis. Het rapport wordt gekoppeld aan de afnameperiodes van de CITO-toetsen.

rapport 1: 9 februari 2024
rapport 2: 28 juni 2024

Inloopochtenden.
Maximaal 5 x jaar houden we een zgn. inloopmorgen. De kinderen kunnen deze tijden met hun (groot)ouders de schriften bekijken in de diverse lokalen. De leerkrachten zijn wel in de lokalen aanwezig, maar de kinderen laten hun werk zien en vertellen daarover.

De inloopdagen worden -door het jaar heen- op alle werkdagen gehouden, zodat iedereen de mogelijkheid heeft een inloopmorgen te bezoeken.
De inlooptijden zijn van 8.15 u t/m max. 8.45 uur.

Data:
maandag. 21 augustus (eerste schooldag)
vrijdag 29 september
maandag 27 november
woensdag 24 januari
donderdag 21 maart
dinsdag 28 mei

Oriëntatiegesprek.
Ouders kunnen, voordat zij besluiten hun kind in te schrijven als leerling van groep 1, een kennismakingsbezoek afspreken met dhr. Steven van Schaik.  Vanaf groep 3 kunnen ouders, na contact met de directie, contact opnemen met de groepsleerkracht.


Inschrijven van nieuwe leerlingen.
Als u uw kind wilt inschrijven op De Weerklank kunt u om een inschrijfformulier vragen bij de directie. 

Wanneer uw kind 3 jaar en 10 maanden is mag het 6 dagdelen (morgen of middag) naar school komen om alvast een beetje te wennen. Op welke dagen uw kind komt proefdraaien, spreekt u af met de leerkracht van groep 1/2.
Als uw kind 4 jaar is mag het iedere dag naar school. Kinderen die tussen 1 augustus
en het einde van de herfstvakantie 4 jaar worden, zijn vanaf het begin van het schooljaar, welkom als gastleerling in de kleutergroep. Kinderen worden officieel ingeschreven bij het bereiken van de 4-jarige leeftijd.