fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schooltijden

Schooltijden gedurende de schoolweken:

Maandag

08.30 - 12.00

13.15 - 15.15

Dinsdag

08.30 - 12.00

13.15 - 15.15

Woensdag

08.30 - 12.30

 

Donderdag

08.30 - 12.00

13.15 - 15.15

Vrijdag

08.30 - 12.30

 


Aantal uren les:
Lesuren alle groepen: per werkweek en schooljaar:

per week

24,30 uur

per jaar

940 uur

 

Pauze:
De groepen 1 en 2 hebben geen pauze.

Pauze tijden: dinsdagmorgen i.v.m. gymlessen
 9.45 - 10.00 uur: groep 3/4 (kleuterplein)
10.30 - 10.45 uur: groep 5/6
10.45 - 11.00 uur: groep 7/8


Pauze tijden: vrijdagmorgen i.v.m. muzieklessen

10:50 - 11:05 uur  groep 3/4 (kleuterplein)
10.30 - 10.45 uur: groep 5/6
10.45 - 11.00 uur: groep 7/8


Pauze tijden: andere dagen
10.15 - 10.30 uur: groep 3/4 (kleuterplein)
10.30 - 10.45 uur: groep 5/6 
10.45 - 11.00 uur: groep 7/8

 

Tussen 12.00 en 13.15 uur hebben de groepen op maandag, dinsdag en donderdag de middagpauze voor hun lunch, op school of thuis.
Kinderen die NIET overblijven komen NIET voor 13.05 uur naar school. De overblijf is alleen 
verantwoordelijk voor de overblijfkinderen. Vanaf 13.05 uur zijn de leerkrachten weer op het
plein en verantwoordelijk voor alle kinderen.

Kinderen die te vroeg naar school (terug)komen wachten tot 13.05 uur op het voetpad voor het schoolplein.