fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Protocol groep 1-3 en PO-VO

In de bijlage kunt u lezen hoe de overgang van groep 1/2 naar groep 3 bij ons is geregeld en hoe wij de overstap van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs vormgeven en begeleiden. In beide situaties gaat het om het belang van het individuele kind. Zijn/haar welbevinden is onze eerste prioriteit bij het maken van een goede keuze.

Tijdens het keuzeproces is een goede samenwerking tussen alle betrokkenen: leerkrachten, ouders en leerlingen erg belangrijk.


Doorstroomtoets Basisonderwijs

* Aanmelding: 1 oktober en 15 november 2024

* Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari 2025 hun voorlopig schooladvies

* Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets

* Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets

* Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve  schooladvies.

*Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.