fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Protocol groep 1-3 en PO-VO

In de bijlage kunt u lezen hoe de overgang van groep 1/2 naar groep 3 bij ons is geregeld en hoe wij de overstap van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs vormgeven en begeleiden. In beide situaties gaat het om het belang van het individuele kind. Zijn/haar welbevinden is onze eerste prioriteit bij het maken van een goede keuze.

Tijdens het keuzeproces is een goede samenwerking tussen alle betrokkenen: leerkrachten, ouders en leerlingen erg belangrijk.