fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

CSG de Waard

CSG De Waard is een professionele organisatie die bijzonder goed onderwijs verzorgt op 14 basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de Hoeksche Waard en op Goeree- Overflakkee. Tevens verzorgen wij het onderwijs op de AZC-school Het Uitzicht in Maasdam. 

In het Strategisch beleidsplan 2017-2021 ‘Leren op niveau’ werd de leerling centraal gesteld en diens leerbehoeften, leermogelijkheden en talenten. In het afgelopen jaar is gewerkt aan de herziening van het Strategisch Beleidsplan voor de komende twee jaar en is de koers uitgezet. 

De strategische koers is opgesteld om richting te geven aan de ambities en het handelen van CSG De Waard, te inspireren en uit te dagen. Deze koers brengt focus aan op drie specifieke thema’s:

  • Bijzonder goed onderwijs
  • Bijzonder goed werkgeverschap;
  • Professionele lerende organisatie.

Als CSG De Waard staan we voor bijzonder goed onderwijs. We zetten ons in voor de brede ontwikkeling van het kind, met alle expertise, zorg en liefde die we hebben. Dat doen we met enthousiaste leerkrachten, sterk ondersteunend personeel en gedreven schooldirecteuren. We hebben iedereen en ieders kwaliteiten nodig om de ambities die we hebben te realiseren. Daarbij zien we het als onze plicht om goed voor onze medewerkers te zorgen. Dat doen we door hen kansen te bieden en hun ontwikkeling te stimuleren, door het herkennen van talent en daaraan ruimte te bieden. Door elkaar te zien, als professional en als mens. En door samen te werken en samen te leren.
Vanuit de veilige en vertrouwde basis die we als scholen bieden, groeien we de komende jaren verder in bijzonder goed werkgeverschap en bouwen we aan een professionele lerende organisatie. 

Zo richten we ons op de toekomst van onze scholen en vooral op die van onze kinderen!