fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Laddergroep

Afgelopen vrijdag gingen de Laddergroepen voor het eerst dit schooljaar van start. Bij zowel de jongere- als de oudere kinderen begonnen we de les met een kennismakingsspel. Bij dit spel moesten er vragen beantwoord worden zoals : ik ben trots op..., ik wil proberen om..., ik vind het nog moeilijk...., ik kan er niet tegen als..., in de Laddergroep wil ik graag ...... leren. 

Hierna moesten de kinderen zich in twee groepen verdelen en kregen ze de opdracht om binnen 18 minuten een zo'n hoog mogelijke toren te maken van 20 stokjes spaghetti. Naast de spaghetti mochten ze gebruik maken van 1 meter plakband, 1 meter touw en een schaar. Slechts 1 groepje was het gelukt om een toren(tje) te maken wat ook nog bleef staan. Toch hebben we met elkaar geconcludeerd dat de opdracht niet mislukt was; de kinderen hebben n.l. heel goed nagedacht over wat er al goed ging, over wat er NOG niet goed ging en hoe ze het een volgende keer anders zouden doen. Dit reflecteren neemt een heel belangrijke plaats in in de Laddergroep. Op deze manier leren de kinderen dat het proces belangrijker is dan het product, leren ze om te gaan met het maken van fouten en leren ze om hun eigen leerproces te monitoren. 

Na deze opdracht was het voor de jongste kinderen alweer tijd om naar de klas te gaan, maar de oudere kinderen kregen nog de opdracht om met elkaar een tekening te maken op een wel heel bijzondere manier..... Er kwamen heel wat emoties los bij deze opdracht: frustratie, balen, op willen geven, maar ook doorzetten en het geheel op een positieve manier bekijken. Zo zie je maar dat een ogenschijnlijke simpele tekenopdracht heel veel leerelementen in zich kan hebben!