fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Laddergroep

Afgelopen vrijdag gingen de Laddergroepen voor het eerst dit schooljaar van start. Bij zowel de jongere- als de oudere kinderen begonnen we de les met een kennismakingsspel. Bij dit spel moesten er vragen beantwoord worden zoals : ik ben trots op..., ik wil proberen om..., ik vind het nog moeilijk...., ik kan er niet tegen als..., in de Laddergroep wil ik graag ...... leren. 

Hierna moesten de kinderen zich in twee groepen verdelen en kregen ze de opdracht om binnen 18 minuten een zo'n hoog mogelijke toren te maken van 20 stokjes spaghetti. Naast de spaghetti mochten ze gebruik maken van 1 meter plakband, 1 meter touw en een schaar. Slechts 1 groepje was het gelukt om een toren(tje) te maken wat ook nog bleef staan. Toch hebben we met elkaar geconcludeerd dat de opdracht niet mislukt was; de kinderen hebben n.l. heel goed nagedacht over wat er al goed ging, over wat er NOG niet goed ging en hoe ze het een volgende keer anders zouden doen. Dit reflecteren neemt een heel belangrijke plaats in in de Laddergroep. Op deze manier leren de kinderen dat het proces belangrijker is dan het product, leren ze om te gaan met het maken van fouten en leren ze om hun eigen leerproces te monitoren. 

Na deze opdracht was het voor de jongste kinderen alweer tijd om naar de klas te gaan, maar de oudere kinderen kregen nog de opdracht om met elkaar een tekening te maken op een wel heel bijzondere manier..... Er kwamen heel wat emoties los bij deze opdracht: frustratie, balen, op willen geven, maar ook doorzetten en het geheel op een positieve manier bekijken. Zo zie je maar dat een ogenschijnlijke simpele tekenopdracht heel veel leerelementen in zich kan hebben! 

Vrijdag 14 februari 2020

Laddergroep middenbouw

Omdat de opdrachten die de kinderen meekrijgen naar de klas niet of nauwelijks gemaakt wordt omdat de kinderen (en de juffen) daar gedurende de week er niet aandenken, hebben we een kaartje gemaakt met daarop het woord "Laddergroep" en deze op de tafel in de klas geplakt. We gaan kijken of dit werkt...

Daarna hebben we het spelletje Pim-pam-pet gespeeld, maar dan anders. De eerste ronde moesten de kinderen, binnen 2 minuten, zoveel mogelijk woorden met de d bedenken. De tweede ronde zoveel mogelijk woorden met de g en de laatste ronde zoveel mogelijk woorden die begonnen met de v en eindigen met een l. 

Vervolgens hebben de kinderen zoveel mogelijk vragen bedacht wat zij nog graag zouden willen weten over hun zelfgekozen onderwerp. Dit hebben zij gedaan op een zogenaamde placemat. Uit alle vragen die ze bedacht hadden, hebben ze er uiteindelijk 5 uitgekozen waarop ze het antwoord gaan zoeken in boeken en op internet. 

Laddergroep bovenbouw

Er lag vandaag een behoorlijk pittige breinbreker klaar. Het begrijpen van de opdracht d.m.v. goed lezen was het eerste struikelblok dat ze tegenkwamen. Daarna bleek het niet eenvoudig om de puzzel op te lossen. De kinderen zijn dus flink de leerkuil ingeweest. Een belangrijk instrument om bij zo'n moeilijke opdracht in te zetten is je concentreren. Pas toen het 10 minuten helemaal stil was, lukte de breinbreker steeds beter.

De rest van de tijd hebben we besteed aan het afmaken van de rekenspellen, want bij sommige kinderen is de planning nog mooi ontwikkelpuntje! ;)

Vrijdag 7 februari 2020

Laddergroep middenbouw

Vanmorgen zijn we gestart met het spelen van het spel "Zoek de verschillen." Het doel van het spel is om zo snel mogelijk 5 of 10 verschillen op je kaart aan te kruisen. Wij hadden nog een extra doel en dat was dat we het spel sportief en positief zouden spelen en we blij zouden zijn voor degene die won. Voor sommige kinderen best een hele opgave, maar het is gelukt!

Daarna de opdracht die ze meegekregen hadden voor in de klas besproken. Er was er helaas maar 1 die deze opdracht had gemaakt. Omdat dit heel vaak voorkomt, heb ik er nu (helaas) een sanctie opgezet; deze kinderen zitten immers niet voor niets in de Laddergroep!

Vervolgens hebben de kinderen een mindmap gemaakt over een zelfgekozen onderwerp. Op deze manier zagen ze dat ze soms al meer over een onderwerp weten dan dat ze aanvankelijk dachten. Ook moesten ze opschrijven waarom ze voor dit onderwerp gekozen hadden en wat ze ervan willen leren. 

Laddergroep bovenbouw

Er lagen 3 Denksleutels klaar. De opdracht was om in tweetallen per denksleutel een oplossing te bedenken voor de uitdaging/vraag die bij de denksleutel hoort. Denksleutels open als het ware het denken; het creatief-, praktisch- en analytisch denken. 

Vervolgens hebben we de stand van de rekenspellen besproken en hebben de kinderen een korte presentatie gegeven over het gebouw wat ze 2 weken gekozen hebben. We hebben een Kahoot!, een journaal en een krant gezien. 

Daarna zijn de kinderen aan de slag gegaan met de opdracht: Ontwerp en maak een tiny house in de stijl van jouw gebouw op schaal. Dit doen we volgens de stappen van het TASC-model. Vandaag moesten de eerste 2 stappen af zijn. 

Vrijdag 31 januari 2020

Laddergroep middenbouw

Vanmorgen zijn we begonnen met een Leeskraker. Om deze op te lossen moet je logisch redeneren door begrijpend lezen. Hierna zijn de kinderen verder gegaan met het zoeken naar de antwoorden op hun vragen. Dit blijkt soms nog wel lastig te zijn; vragen intypen, stukjes tekst lezen (staat daar de informatie in die we nodig hebben?) en antwoorden opschrijven. Toch is het gelukt om op de meeste vragen een antwoord te vinden. We hebben het daarna gehad over wat nou goede opzoekvragen zijn. 

Naar aanleiding van de opmerking van een van de kinderen over dat pluswerk soms best wel eens moeilijk is, hebben we gepraat over de werking van het brein. Dit vonden ze wel heel interessant!

Laddergroep bovenbouw

De kinderen van de bovenbouw begonnen vanmorgen met het oplossen van cryptogrammen. In het begin best lastig, maar als je eenmaal de juiste manier van denken te pakken hebt dan lukken de meeste crypto's wel. 

Hierna de rekenspellen bekeken. Twee groepjes houden zich keurig aan de planning en hebben dan ook al een gedeelte van het spel af. Een groepje heeft nog een heleboel werk te doen...

Vervolgens zijn de kinderen verder gegaan met hun presentatie over het gebouw van hun keuze. Aan het einde van de les waren de meesten klaar dus volgende week kunnen we de resultaten gaan bekijken. 

Vrijdag 24 januari 2020

Laddergroep middenbouw

Vanmorgen lagen er rekenopgaven van W4Kangoeroe klaar. Dit zijn heel ander soort sommen dan de sommen die de kinderen gewoonlijk in de klas krijgen. Ik was heel erg benieuwd hoe de kinderen aan de slag zouden gaa met deze wat meer complexere rekenopgaven. 

Hierna hebben we gekeken hoe het gaat met onze persoonlijke leerdoelen en waar we de komende week extra goed op moeten gaan letten. 

Vervolgens hebben we geprobeerd zoveel mogelijk vragen te bedenken bij een dia met daarop allerlei verschillende woningen. Deze oefening gold als opstapje naar de opdracht om zoveel mogelijk vragen te stellen en op te schrijven bij een afbeelding van een bepaald gebouw (toren van Pisa, Sagrada familia, Kubuswoningen enz). Waar ben je nieuwsgierig naar, wat wil je graag weten? Natuurlijk wil je antwoord op deze vragen. Waar kun je antwoorden vinden? Boeken, andere mensen bevragen, internet. Vandaag hebben we een begin gemaakt met het opzoeken van antwoorden op internet; wat typ je in, welke sites zijn betrouwbaar, enz. enz. 

Laddergroep bovenbouw

De kinderen van de bovenbouw zijn vandaag  begonnen met het bouwen van een toren die van onder smal is en van boven breed. Dit bleek helemaal niet zo eenvoudig te zijn! Wanneer de toren iets hoger werd, viel hij al snel om. Hoe kun je dat nu verbeteren? Welke constructie werkt het best en voldoe je dan nog wel aan de opdracht?

Hierna hebben we gezamenlijk nagedacht over allerlei presentatievormen; we wisten met elkaar toch wel zo’n twintig manieren van presenteren te bedenken. Daarna mocht iedereen een presentatievorm kiezen waarop ze hun informatie over het gebouw waar ze vorige week vragen bij gemaakt hadden, aan anderen willen presenteren. Daar zijn ze dan ook druk mee aan de slag gegaan.

Tot slot hebben we de huiswerkopdrachten besproken; de eerste ontwerpen voor de nieuwe rekenspellen zien er veelbelovend uit! 

Vrijdag 17 januari 2020

Vandaag geen Laddergroep voor de middenbouw i.v.m. de Cito's.

Laddergroep bovenbouw

Vanmorgen zijn we gestart met het complimentenspel. De kinderen mochten 1 compliment kiezen die zij goed bij zichzelf vonden passen, 1 compliment wat zij graag zouden willen krijgen én 1 compliment wat zij aan een ander kind uit de plusklas zouden willen geven. Natuurlijk moesten ze hun keuze ook (proberen) te verantwoorden. 

Hierna kregen ze een aantal rekenopgave afkomstig uit W4Kangoeroe. Dit zijn rekenopgaven die complexer van aard zijn en veel meer (ruimtelijk) inzicht vragen dan reguliere rekenopgaven. Het ging er met name om op welke manier de kinderen deze opgaven aanvliegen en wat het met ze doet als ze een opgave niet snappen of fout hebben. Hier hebben we met elkaar over gesproken. 

In het verlengde hiervan ligt ook hun eigen gekozen doel. De kinderen hebben de afgelopen week gereflecteerd en nieuwe stappen bedacht voor de komende week. 

Hierna kregen ze de opdracht om bij een afbeelding van een gebouw zoveel mogelijk vragen te bedenken. Daar kregen ze 10 minuten de tijd voor. Na die 10 minuten moesten ze uit al die vragen er 7 selecteren waar ze heel graag een antwoord op willen hebben. Die antwoorden moeten ze zien te verkijgen door handig op internet te zoeken én door gebruik te maken van boeken.  

Vrijdag 10 januari 2020

Laddergroep middenbouw

Dit nieuwe jaar zijn we gestart met een cijfertekening. Een bekend iets, dus startte de kinderen ook direct met het verbinden van de getallen. Maar.. al snel kwamen ze er achter dat het wel een beetje een rare tekening werd; alle lijnen liepen kris-kras door elkaar. Dan toch maar even lezen wat er boven de tekening staat.... "Oo, we moeten, iedere keer als we een sterretje tegenkomen met een nieuwe lijn beginnen!" Hierna hebben we het gehad over het belang van goed lezen voordat je aan een opdracht begint.

Hierna hebben de kinderen een vaardigheid gekozen waarin ze ze zich de komende weken verder in willen ontwikkelen. Ze hebben daartoe een formulier afkomstig van Kids' Skills*  ingevuld. Dit formulier hebben ze in hun eigen map en er zijn kopietjes gemaakt voor de juf en voor de ouders. Omdat het invullen best wel wat tijd in beslag nam, hebben de kinderen alleen nog een bouwplaat van een trapgevelhuisje of van een kerk in elkaar gezet. 

* op het KIds' Skills formulier staat dat ze een totemfiguur moeten kiezen. Omdat ik deze term een beetje ongelukkig vind, heb ik de kinderen verteld dat de we daar een voorbeeldfiguur moeten verzinnen; iemand die de vaardigheid die jij wilt leren al heel goed kan. Sommige kinderen hebben daarom hun moeder, zusje of klasgenootje gekozen. 

Laddergroep bovenbouw

Voor de kinderen van de bovenbouw lag er een rekenopdracht klaar waarvan de uitleg op het bord stond. Ook hier was het (begrijpend) lezen een puntje van aandacht. We hebben hier, nadat de kinderen de opdracht hadden afgerond, ook over gesproken. Vaak lezen we een opdracht niet omdat we al denken te weten wat we moeten doen of we zijn enthousiast en willen daarom zo snel mogelijk beginnen. 

Hierna hebben de kinderen een vaardigheidsdoel gekozen waaraan ze de komende weken willen werken. Ze hebben hiertoe een doelenblad ingevuld en bedacht aan welk puntje ze de komende week aan de slag gaan. 

Daarna kregen ze de opdracht om samen een huis van krantenpapier te bouwen met niets anders dan plakband en een paar sateprikkers als hulpmiddel. Het huis moet los staan van de grond en groot genoeg zijn dat iedereen van het groepje er samen in past. Ze mochten het krantenpapier niet vasthouden; het huis moet zelfstandig staan. Er werd vooraf goed nagedacht over de beste constructie en de (on)mogelijkheden van krantenpapier. Daarom was het ieder groepje gelukt om binnen een half uur een stevig huis neer te zetten. Helaas paste de kinderen er niet in...