fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Laddergroep

Afgelopen vrijdag gingen de Laddergroepen voor het eerst dit schooljaar van start. Bij zowel de jongere- als de oudere kinderen begonnen we de les met een kennismakingsspel. Bij dit spel moesten er vragen beantwoord worden zoals : ik ben trots op..., ik wil proberen om..., ik vind het nog moeilijk...., ik kan er niet tegen als..., in de Laddergroep wil ik graag ...... leren. 

Hierna moesten de kinderen zich in twee groepen verdelen en kregen ze de opdracht om binnen 18 minuten een zo'n hoog mogelijke toren te maken van 20 stokjes spaghetti. Naast de spaghetti mochten ze gebruik maken van 1 meter plakband, 1 meter touw en een schaar. Slechts 1 groepje was het gelukt om een toren(tje) te maken wat ook nog bleef staan. Toch hebben we met elkaar geconcludeerd dat de opdracht niet mislukt was; de kinderen hebben n.l. heel goed nagedacht over wat er al goed ging, over wat er NOG niet goed ging en hoe ze het een volgende keer anders zouden doen. Dit reflecteren neemt een heel belangrijke plaats in in de Laddergroep. Op deze manier leren de kinderen dat het proces belangrijker is dan het product, leren ze om te gaan met het maken van fouten en leren ze om hun eigen leerproces te monitoren. 

Na deze opdracht was het voor de jongste kinderen alweer tijd om naar de klas te gaan, maar de oudere kinderen kregen nog de opdracht om met elkaar een tekening te maken op een wel heel bijzondere manier..... Er kwamen heel wat emoties los bij deze opdracht: frustratie, balen, op willen geven, maar ook doorzetten en het geheel op een positieve manier bekijken. Zo zie je maar dat een ogenschijnlijke simpele tekenopdracht heel veel leerelementen in zich kan hebben! 

Laddergroep onder-middenbouw 27 september 2019

Vorige week mochten de kinderen allemaal een smartgame kiezen, waaraan ze vandaag het eerste kwartier van de les gewerkt hebben. Het belangrijkste doel hiervan is leren doorzetten; niet opgeven ook al is het soms moeilijk en lukt het niet in 1 keer. Vervolgens keken we naar een filmpje over de 10 vetste voertuigen die echt bestaan. Dit filmpje keken we natuurlijk niet zomaar... de kinderen gaan de komende weken n.l. aan de slag om een eigen voertuig te ontwerpen. De eerste stap in dit proces is het bedenken van zoveel mogelijk water-, land- en luchtvoertuigen. Deze voertuigen werde op flappen geschreven. Vervolgens koos ieder groepje uit elke categorie 1 voertuig. Hiervan gaan ze volgende week de eigenschappen beschrijven. 

De opdracht voor in de klas is deze week is de ABC-denksleutel: bedenk bij iedere letter van het alfabet een voertuig. 

Vrijdag 4 oktober 2019

Laddergroep onder/middenbouw

Vandaag begonnen we natuurlijk weer met het spelen van de Smartgames. De levels worden steeds een beetje moeilijker dus er wordt steeds ietsjes meer van het doorzettingsvermogen gevraagd. Daarna hebben we doelen van de ochtend besproken en bedacht welke acties er nodig zijn om deze doelen te laten slagen. Toen was het tijd om de opdracht die ze vorige week meegekregen hadden voor in de klas, na te bespreken. Het was fijn om te zien dat alle kinderen er, in ieder geval een beetje, tijd aan hadden besteed. Vervolgens bedachten de kinderen welke eigenschappen de voertuigen, die zij vorige week uitgekozen hadden, hebben. Volgende week combineren ze deze eigenschappen tot 1 heel nieuw voertuig!

Voor in de klas hebben de kinderen 1 pagina uit een boek meegekregen die zij goed moeten lezen om daarna het verhaal verder te bedenken.

 

Laddergroep bovenbouw

Ook hier begonnen we natuurlijk met de Smartgames, het vaststellen van de doelen en acties voor de ochtend en het kijken van een filmpje over de 10 vetste voertuigen die echt bestaan. Daarna kreeg ieder tweetal de opdracht om met 30 scrabblestenen zoveel mogelijk woorden te maken die te maken hebben met het thema van de kinderboekenweek "Reis mee!" Vervolgens kozen ze hiervan 3 woorden uit, die ze moesten verwerken in hun verhaal met als titel "Reis mee met mij!" Gedurende het schrijven van het verhaal kregen ze af en toe een kaartje van de juf met daarop een voertuig of landschap wat ze moesten verwerken in hun verhaal. Hier werd dus wel iets gevraagd van hun flexibiliteit en hun creatief denkvermogen!

De bovenbouwkinderen hebben 2 rekenopdrachten meegekregen voor in de klas die natuurlijk ook weer een link hebben met het thema van de kinderboekenweek!

Vrijdag 11 oktober 2019

Laddergroep onderbouw

Natuurlijk zijn de kinderen vanmorgen weer gestart met het spelen van hun Smartgame. Het is leuk om te zien dat de meeste kinderen zich niet uit het veld laten slaan door een moeilijk level. Hierna hebben we de opdracht besproken die ze in de klas moesten maken. Drie kinderen hadden hier heel hard aan gewerkt en dat was te merken ook; wat een leuke vervolgverhalen waren er bedacht! Daarna hebben de kinderen de eigenschappen van de voertuigen die ze uitgekozen hadden, gecombineerd tot 1 heel nieuw voertuig. Dit voertuig hebben ze getekend en bedacht welke materialen ze nodig hebben om dit voertuig (in het klein) te gaan maken. 

Opdracht voor in de klas: Leeskraker "zeilboten" Hierbij gaat het om logisch redeneren door begrijpend lezen.

 

Laddergroep bovenbouw

De kinderen van de bovenbouw maken er een soort wedstrijd van om zoveel mogelijk levels in een kwartier te halen. Inf het begin ging dit lekker hard, maar nu worden het aantal levels wat per keer gehaald wordt, wel steeds iets minder... Af en toe komen er wat frustratiegeluiden uit de kinderen, maar tot nu toe heeft nog niemand opgegeven! Omdat niemand de huiswerkopracht had gemaakt, kregen ze de gelegenheid om hier een kwartiertje aan te werken. Er is flink gerekend, er werden strategien bepaalt, er werd heeeel vaak gezegd dat het zo moeilijk was en ze liepen flink tegen de denkbeeldige muur aan. Ze kwamen er niet uit, omdat ze veel te moeilijk dachten; de oplossing bleek eenvoudiger uit te rekenen dan gedacht! Hierna gingen de kinderen nog even verder met het schrijven van hun verhaal. Nadat we de verhalen aan elkaar hadden voorgelezen, kozen de kinderen minimaal 3 vervoersmiddelen uit hun verhaal en schreven daar de belangrijkste eigenschappen van op. Deze eigenschappen combineren zij vervolgens tot 1 compleet nieuw voertuig. Hiervan hebben zij een gedetailleerde tekening gemaakt en bedacht welke materialen ze nodig hebben om dit voertuig ook daadwerkelijk te maken. 

Opdracht voor in de klas: "Een reis rond de wereld met de "Uiver΅ 

Vrijdag 15 november 2019

Laddergroep middenbouw

Na de smartgames hebben we terug gedacht aan vorige week toen we een knikkerbaan van kapla hadden gebouwd waarbij de knikker er precies 6 seconden over moest/mocht doen voordat hij beneden was. Dit bleek lastiger te zijn dan gedacht. We hebben gepraat over wat er al goed ging en wat er nog verbeterd zou moeten worden om het experiment te laten lukken. Ook hebben we nog een filmpje gekeken ter inspiratie. Daarna mochten ze weer aan de slag met het maken van een knikkerbaan. Het was heel mooi om te zien dat ze echt geleerd hadden van de "fouten" van vorige week en dat ze hetgeen wat uit het gesprek naar voren kwam, toepaste bij het nieuwe ontwerp. Het is zelfs 1 groepje gelukt om de knikkerbaan zo te maken dat de knikker er 5 seconden en 82 honderdste over deed!!

De opdracht voor in de klas is een vraagsleutel over Sinterklaas. 

 

Laddergroep bovenbouw

De jongens worden steeds fantieker met het spelen van de Smartgames; hoe verder ze komen hoe meer ze gemotiveerd zijn om het level te halen. Na de smartgames hebben we de CO2 opdracht besproken; hoe gaat het, welke informatie hebben jullie al/nog niet, wat moet er deze week nog gebeuren om volgende week de opdracht af te hebben enz. enz. Hierna mochten ze verder werken aan de Sinterklaasgame die ze voor de kinderen van de onderbouw maken. Het laatste half uur hebben we gebruikt om met elkaar in debat te gaan over de stikstofuitstoot en over het invoeren van een 4-daagse schoolweek. Vooral het laatste debat was erg fascinerend...!!

Vrijdag 22 november 2019

Laddergroep middenbouw

De levels van de Smartgames worden steeds moeilijker en moeilijk, maar wat is het leuk om te zien dat de kinderen steeds beter de gereedschappen, die horen bij het leren leren, weten in te zetten! Hierna hebben we gehoord welke vragen de kinderen bedacht hadden bij het antwoord "een pepernootje natuurlijk!" en "de stoomboot van Sinterklaas. Om nog even door te gaan met het stellen van vragen, moesten de kinderen zoveel mogelijk vragen bedenken bij een plaat waarop allemaal verschillende soorten cadeautjes stonden. Vervolgens mochten de kinderen uit een heleboel kaartjes die op tafel lagen, 1 kaartje kiezen die zij het beste bij het Sinterklaasfeest vinden passen. Zij moesten daarna aan een ander kind vertellen waarom ze dit kaartje bij Sint vinden passen. Hierna moesten ze ruilen van kaartje en moesten ze dus aan een ander kind vertellen wat dit kaartje met het Sintfeest te maken heeft enz. enz. Als laatste opdracht hebben we nagedacht over een feest voor Sinterklaas. Hier gaan we volgende week mee verder. 

Laddergroep bovenbouw

Vanzelfsprekend zijn we vanmorgen weer begonnen met het spelen van de Smartgames. Vervolgens hebben we de infographics besproken die de kinderen gemaakt hadden om de CO2- emissiebronnen van De Weerklank in beeld te brengen. Ze hadden hier heel hard aan gewerkt! Ze hebben hiermee de eerste stap in het TASC-model gezet. Voor de volgende week staan stap 2 en 3 van dit model centraal. Daarna kregen ze de opdracht om van een bestaand liedje een Sinterklaasliedje te maken. Hiermee wordt vooral het creatief denkvermogen aangesproken. Sommige kinderen kunnen daar direct mee uit de voeten, terwijl voor andere dit echt een hele lastige opdracht is. Het laatste halfuur werd gebruikt voor het afmaken van de Sinterklaasgame.

Vrijdag 6 december 2019

Laddergroep middenbouw

Wat een doorzettingsvermogen hebben de kinderen zeg! De levels worden steeds moeilijker, maar de kinderen blijven er voor gaan met als gevolg een aantal flinke succeservaringen!! Daarna kregen ze een puzzel waarin 7 dieren verstopt waren. Er moest eerst worden geknipt waarna de kinderen met de uitgeknipte stukjes konden gaan puzzelen. De kinderen wisten niet naar welke dieren ze moesten zoeken; dat maakte de opdracht extra lastig. Vervolgens hebben de kinderen naar spulletjes gezocht die samen een nieuw woord maakten bijv. een kleed en een tafel; dat maakt natuurlijk samen tafelkleed. Daar mochten ze dan een foto van maken. Een hele leuke oefening in creatief denken. 

Laddergroep bovenbouw

Ook deze kinderen moeten flink hun best doen om een level te halen; het is af en toe behoorlijk pittig!! Na de smartgames hebben we de Sinterklaasgames geevalueerd die ze voor de kinderen uit de onderbouw hadden gemaakt en hebben we de CO2 opdracht besproken. Hierna hebben we Tridio C gespeeld. Dit is een cooperatief spel waarbij de kinderen zich moeten inleven in het perspectief van de ander om het gezamenlijk het gebouw te bouwen dat aan alle kanten klopt.