fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informatieboekje groep 1/2

Als kinderen 4 jaar worden, gaan zij naar groep 1/2. Er verandert veel voor de kinderen en hun ouders. Kinderen stappen in een nieuwe wereld. Ouders willen graag weten in welke wereld hun kind(eren) terecht komen en wat er van hen wordt verwacht in de kleutergroep.
We hebben daarom een brochure gemaakt met informatie die voor ouders van 'nieuwe' kinderen aan het begin van de schoolperiode op De Weerklank belangrijk kan zijn. Hoe is het ondewijs bij ons georganiseerd en wat zijn onze 'manieren'? 

Heeft u vragen of suggesties of zijn bepaalde zaken nog niet duidelijk? Kom binnen en stel uw vraag.
Van harte welkom! 

2024-01-051504.Informatieboekje groep 1_2 (2023-2024) def..pdf