fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Notulen vergaderingen

Op deze pagina vindt u de verslagen van de verschillende medezeggenschapsvergaderingen.
Bij vragen over de verslagen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de MR, mevr. H. Voortman


emailadres MR:
mr.deweerklank@csgdewaard.nl