fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 5/6

Nieuwsberichten van de groep vindt u onderaan de pagina
                                                                                                                                                                                                                          Klik op het pijltje rechts om de inhoud te lezen

Welkom in groep 5/6.

We hopen er met elkaar dit jaar weer een gezellig en leerzaam jaar van te maken.
Mochten u vragen hebben, mail of kom gerust langs. 

Met vriendelijke groet,
Juf Mariëtte Bouman.

Onze dagopening begint altijd met een gebed, een lied en een Bijbelverhaal. 
We lezen de verhalen uit Kind op Maandag en de Kinderbijbel en zingen aansluitend een lied.

In groep 5/6 wordt hard gewerkt. De vakken rekenen en taal komen elke dag aan bod.
Spelling doen we minimaal 3x per week. 
De groep krijgt 3x per week technisch lezen en 2x in de week begrijpend lezen via de methode Nieuwsbegrip XL. 
In de middagen staan er vaak andere vakken op het rooster, zoals: wetenschap en techniek, handenarbeid/tekenen, muziek en Engels. Daarnaast zijn er voor groep 5 een aantal nieuwe vakken op het rooster: natuur, geschiedenis en aardrijkskunde.
Groep 5 heeft eenmaal per week zwemmen op vrijdagochtend. 
Op donderdag  hebben we gymles van een vakdocent.
In de oneven weken heeft groep 6 extra gymnastiek met groep 7.
Elke week hebben de leerlingen op maandag of donderdag muziekles van een muziekdocent.
De dag wordt altijd afgesloten met gebed, we geven de juf een hand en wensen elkaar de volgende dag weer terug te zien.

In onze groep maken we regelmatig gebruik van de chromebooks. Op de chromebooks kunnen de leerlingen zelf oefenen met aangeboden leerstof. Dit doen we via Taalblobs, Junior Einstein en Squla.

Tot slot krijgt groep 5 te maken met het uitvoeren van een boekbespreking en groep 6 met het houden van een spreekbeurt. 

In groep 5/6 krijgen we ook huiswerk, zowel leerwerk als maakwerk. Hierdoor worden we langzaam voorbereid op het voortgezet onderwijs (daar krijg je elke dag veel huiswerk). 

Groep 5 besteedt nog veel aandacht aan de tafels. Het is belangrijk dat de kinderen alle tafels automatiseren. Om dit te bereiken is het belangrijk dat uw kind veel oefent thuis.
U wordt op de hoogte gehouden welke tafels we oefenen. Daarnaast is het van belang thuis veel te oefenen met lezen.

Informatie over het opgegeven huiswerk kunt u elke week vinden in de weekmail en Parro. 

Nieuws van groep 5/6