fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolplan 2023 - 2027

Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van CSG De Waard, in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen.
Wij spreken in dit geval van ambities (fase to plan). 

Het schoolplan functioneert als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders. Daarnaast is het schoolplan een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2023-2027
Op basis van ons vierjarige planning willen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan opstellen. In een jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde verbeterdoelen van dat jaar gerealiseerd zijn.
Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.