fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk.
Het schoolmaatschappelijk werk is er voor al uw vragen m.b.t. het opvoeden van uw kind(eren). U kunt hierbij denken aan het gedrag van uw kind, moeilijkheden in de thuissituatie, als uw kind onzeker is, als er sprake is van een echtscheiding of als u bepaalde twijfels of vragen heeft. 
U kunt een afspraak maken met onze schoolmaatschappelijk werker Fleur Krebbers via de volgende adres- en telefoongegevens:

Kwadraad Maatschappelijk Werk
postadres: Postbus 440, 2800 AK Gouda
bezoekadres: Narvikstraat 1, Puttershoek
tel.: 0889004000
website: kwadraad.nl

mevr. Fleur Krebbers
werkdagen: maandag t/m donderdag
mobiel: 06 40799650
e-mail: f.krebbers@kwadraad.nl

Careyn.
In de periode dat uw kind op de basisschool zit, wordt er twee keer een preventief gezondheidsonderzoek uitgevoerd door Careyn. De jeugdarts en de assistente onderzoeken uw kind uitgebreid in groep 2. U wordt schriftelijk uitgenodigd om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Ook krijgt u het verzoek om een lijst met vragen over de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind in te vullen.

Als uw kind in groep 7 zit voert de jeugdverpleegkundige het onderzoek uit. Ze controleert met name de lengte en het gewicht van deze leerlingen.
De ouders kunnen bij dit onderzoek aanwezig zijn. Heeft u vragen over de gezondheid en het welbevinden van uw kind dan kunt u een afspraak maken met Careyn of de schoolverpleegkundige, telefoonnummer: 0186 – 578400.