fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onderwijsinspectie

Op 21 februari 2017 heeft de inspectie een PKO afgenomen op onze school.
Tijdens dit onderzoek heeft de inspecteur lessen bijgewoond in alle groepen. Tevens zijn er gesprekken gevoerd met het team, een aantal ouders en de leerlingen.

Tijdens het inspectiebezoek is de school op 8 onderdelen onderzocht. Op al deze punten is gekeken of er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven en of de school voldoet aan de wet. Tijdens het nagesprek is gebleken dat het onderwijs op De Weerklank voldoet aan de wettelijke voorschriften en dat er bij de inspectie geen zorgen zijn over onze onderwijskwaliteit.  De inspectie was zeer tevreden over de school als geheel en over de resultaten op de onderzochte onderdelen. De onderzochte onderdelen zijn:

* zicht op ontwikkeling
* zicht op kwaliteit
* didactisch handelen
* veiligheid
* pedagogisch handelen
* resultaten
* toetsing en afsluiting
* kwaliteitszorg en
* kwaliteitscultuur
De totale uitslag van dit onderzoek is te lezen op onze website, op de website van de onderwijsinspectie en op de site: www.scholenopdekaart.nl

Online inspectiebezoek.
Op 26 oktober 2020 hebben we online bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Tijdens dit
onderzoek is gesproken over de thema’s waaraan we dit schooljaar werken m.b.t.
kwaliteitsverbetering. Tevens moesten we aangeven waarom deze thema’s zijn gekozen.
De volgende thema’s zijn besproken:
* Het versterken van het rekenonderwijs in de bovenbouw.
* Het versterken van het leesonderwijs in de midden- en bovenbouw.
* Leerlijnen Jonge kind (groep 1/2)
Daarnaast is er gesproken over de samenstelling van de leerlingenpopulatie van de school.

De inspectie was zeer tevreden over de organisatie en invulling van het thuisonderwijs en
het halve-dagen-onderwijs in de afgelopen maanden. Tevens kreeg de school complimenten
voor de invulling van de diverse onderwijskundige thema’s.