fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

OR Algemeen

De ouderraad helpt bij het organiseren en de uitvoering van diverse evenementen. Enkele activiteiten zijn: kerstbakjes maken, voorbereiden paasmaaltijd, koningsspelen, schoolreis, musical en eindfeest. De activiteitencommissie ondersteunt de OR bij deze evenementen.

Daarnaast organiseert de ouderraad activiteiten, zoals de verkoop van violen en speculaaspoppen om extra geld te verkrijgen voor activiteiten en materalen voor de kinderen.

Leden ouderraad:

Personeelsgeleding:.
Mevr. M. Bouman
Mevr. J. Gevers
Mevr. M Kwakernaat

Oudergeleding:

Voorzitter:
mevr.  (voorzitter)
email: ouderraad.deweerklank@csgdewaard.nl

Secretariaat:

mevr. S. Bisschop
email: ouderraad.deweerklank@csgdewaard.nl

Financiën:
mevr. J. Verhorst (penningmeester)
email: penningmeester.deweerklank@csgdewaard.nl

Leden:           


Juf Joanieke Seton is namens de directie contactpersoon voor de ouderraad.