fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

OR Algemeen

De ouderraad helpt bij het organiseren en de uitvoering van diverse evenementen. Enkele activiteiten zijn: kerstbakjes maken, voorbereiden paasmaaltijd, koningsspelen, schoolreis, musical en eindfeest. De activiteitencommissie ondersteunt de OR bij deze evenementen.

Daarnaast organiseert de ouderraad activiteiten, zoals de verkoop van violen en speculaaspoppen om extra geld te verkrijgen voor activiteiten en materalen voor de kinderen.

Leden ouderraad:

Personeelsgeleding:.
mevr. A.H. van Vliet
mevr. M. Reedijk
mevr. M. Bouman

Oudergeleding:

mevr. M.F. Kuipers (voorzitter)
email: ouderraad.deweerklank@csgdewaard.nl

mevr. M.D.M. Roos (secretariaat)
email: ouderraad.deweerklank@csgdewaard.nl

Financiën:
mevr. J. Verhorst (penningmeester)
email: penningmeester.deweerklank@csgdewaard.nl

Leden:           
mevr. W. van Buren
mevr. S. Bisschop
mevr. D. Kooy
mevr. R. Piek
mevr. T. Schilperoort
mevr. S. Voortman
mevr. T.D.N.J. Vos

Dhr. S. van Schaik is namens de directie contactpersoon voor de ouderraad.


Activiteitencommissie

De mensen in deze commissie helpen - minimaal 1 jaar - mee bij het bedenken en uitvoeren van diverse activiteiten binnen de school. Deze ouders worden hierbij ondersteund door het personeel en de ouderraad. Voorbeelden van activiteiten zijn: sinterklaasfeest, kerstviering, violenactie etc.
Een commissie vergadert gewoonlijk een paar keer om ideeën uit te wisselen en taken te verdelen. Op de dag van de activiteit wordt uiteraard op beschikbaarheid en betrokkenheid gerekend.
Elk schooljaar kan iedereen zich aan het begin van het schooljaar opgeven voor 1 of meer activiteiten.