fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 7/8

Nieuwsberichten van de groep vindt u onderaan de pagina
                                                                                                                                                                                                                          Klik op het pijltje rechts om de inhoud te lezen

Doelen
In groep 7/8 worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. 
Het is belangrijk te ontdekken welke vorm van voortgezet onderwijs het best bij de leerling past na de basisschool. Wij maken hierbij gebruik van methode gebonden toetsen en niet-methode gebonden toetsen (Cito). In april doen de leerlingen van groep 8 mee aan de eindtoets voor het basisonderwijs (de IEP-toets). 
Aan het begin van groep 8 spreken we met iedere leerling af wat ze in het laatste jaar willen leren, met wie en hoe. Tevens geven de leerlingen hierbij aan wat ze hiervoor nodig hebben.
We differentiëren in de groepen op verschillende manieren. Kinderen krijgen instructie, verwerkingsopdrachten en huiswerk op niveau. Wij vinden het  belangrijk dat de kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige en sociaalvaardige en weerbare mensen. We maken hierbij o.a. gebruik van de methode Leefstijl. In onze groep leren kinderen met hoofd, hart en handen. Voorwaarde voor leren is echter welbevinden. We hopen dat alle kinderen met veel plezier hun schooljaar doorbrengen in groep 7/8. 

Extra Activiteiten

Ieder schooljaar wordt afgesloten door het opvoeren van een musical door groep 7 en 8. Daarnaast gaan we eenmaal in de twee jaar van woensdag tot en met vrijdag op schoolkamp. Ook hierbij gaan groep 7 en 8 samen. Het schoolkamp vindt plaats aan het begin van het schooljaar in september. 

Leerkrachten 

Alle leerkrachten van groep 7/8 geven de algemene vakken zoals rekenen, spelling, taalbeschouwing, lezen en godsdienst. Daarnaast geeft elke leerkracht een aantal eigen vakken.
Op maandag en dinsdag krijgen de kinderen les van juf Jacqueline v.d. Bosch. Zij geeft naast de algemene vakken ook handvaardigheid, natuur en techniek,  aardrijkskunde en Engels. Donderdag en vrijdagmorgen krijgt de groep les van meester van Schaik, onze directeur. Hij geeft naast de algemene vakken ook les in geschiedenis, verkeer en bijv. studerend lezen. 
Woensdagmorgen krijgen de kinderen in de even weken les van juf Jacqueline en in de oneven weken les van meester van Schaik Deze dag heeft de groep altijd gymnastiek. 

We hopen met elkaar op een goed schooljaar.

Met vriendelijke groet,
juf Jacqueline en meester van Schaik

Methoden 
Voor technisch lezen maken we gebruik van de methode Estafette. Binnen deze methode wordt onderscheid gemaakt in vlotte lezers, methodevolgers en leerlingen die extra zorg nodig hebben bij het lezen. Vlotte lezers werken zelfstandig met de Estafette Loper. Voor begrijpend en studerend lezen maken we gebruik van een aantal methodes. Tijdens begrijpend lezen gebruiken we de digibordmethode Leeslink. Deze methode gebruikt bij de lessen zeer actuele onderwerpen. Tijdens studerend lezen maken we gebruik van Blits en Goed Begrepen. 
Beide groepen maken tijdens rekenen/wiskunde gebruik van de digitale versie van Wereld in Getallen. De kinderen maken de opdrachten dus op hun chromebook.
Tijdens rekenen wordt uitgebreid aandacht besteed aan Getallen en Bewerkingen. Elke week is er ook een les Meten, Tijd en Geld. Sterke rekenaars maken ook gebruik van het Plusboek. Leerlingen die extra hulp nodig hebben maken gebruik van het Bijwerkboek.
Tijdens Taal en spelling maken we gebruik van de methodes Taal op Maat (TOM) en Spelling op Maat (SOM). Tijdens TOM is er aandacht voor taalbeschouwing, woordenschat, luisteren en spreken. SOM besteedt aandacht aan speling van de onveranderlijke woorden en de werkwoorden. Sommige leerlingen gebruiken ook nog een Plusboek taal.

Wereldoriëntatie wordt aangeboden met de methode De Zaken van Zwijsen. Ook tijdens deze lessen maken we veel gebruik van het digibord en de chromebooks. 
Tijdens Engels wordt gebruik gemaakt van de digibordmethode 'Take it easy'. 

Huiswerk 
De kinderen krijgen minimaal 2 x per week huiswerk. Dit kan leren of maken zijn. Beide groepen krijgen wekelijks huiswerk rekenen of spelling en huiswerk informatieverwerking. In groep 7/8 maken de leerlingen meerdere werkstukken en houden ze een aantal spreekbeurten. Dit kan gaan over een gelezen boek (boekverslag) of over een onderwerp (bijv. een land, een tijdvak uit de geschiedenis).

Elke vrijdag krijgen de ouders via de mail een weekbrief. Hierin staat alle informatie over de komende week: huiswerk en activiteiten die plaatsvinden. Als u tussendoor nog vragen heeft: kom langs, u bent altijd van harte welkom! 

Nieuws van groep 7/8

26
juni

Muziekles Prinses Juliana Klaaswaal

7/8

Op 14 juni had groep 7/8 de laatste muziekles van Prins...

7
juni

Uitnodiging afscheid groep 8

7/8

Op vrijdag 7 juni hebben de leerlingen van groep 8 van een a...

28
maart

KlasseLunch

7/8

Op 28 maart heeft groep 7/8 meegedaan aan KlasseLunch, een l...