fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze identiteit

Niet bij kennis alleen
Op school komen kinderen om te leren. Daarnaast is de school een ontmoetingsplaats waar kinderen worden voorbereid op hun positie in de maatschappij van morgen. Wij laten kinderen kennis maken met christelijke waarden en normen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen leren delen met mensen die hulp nodig hebben: ver weg en dichtbij.

Leren en opvoeding gaat -in samenwerking met de ouders- dus hand in hand!

School en geloof
Daar we een Christelijke school zijn, besteden we veel aandacht aan de Christelijke feestdagen. Het kerstfeest vieren we dit jaar met de leerlingen en hun ouders in de Dorpskerk van Westmaas. Met alle leerlingen hebben we daarnaast elk schooljaar minimaal 2 gezamenlijke vieringen: met Pasen en vlak voor de zomervakantie. De paasviering is op school met de leerlingen.

De zomersluiting is ook in de Dorpskerk. Hierbij is iedereen weer van harte welkom!

Elke schooldag beginnen we en eindigen we met gebed, een lied of een gedicht. Tijdens ons godsdienstonderwijs maken we gebruik van de methode ‘Kind op Maandag’. In elke groep wordt wekelijks een aantal Bijbelse liederen gezongen. We maken hierbij veelvuldig gebruik van digitale mogelijkheden.

School en goede doelen
De kerstcollecte gaat elk jaar naar een instelling die werkt vanuit de gedachte ‘kinderen voor kinderen’. Elk jaar doen we mee aan de kinderpostzegelactie in de maand september. De opbrengst van deze actie gaat naar diverse kinderprojecten.