fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze identiteit

Niet bij kennis alleen
Op school komen kinderen om te leren. Daarnaast is de school een ontmoetingsplaats waar kinderen worden voorbereid op hun positie in de maatschappij van morgen. Wij laten kinderen kennis maken met christelijke waarden en normen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen leren delen met mensen die hulp nodig hebben: ver weg en dichtbij.

Leren en opvoeding gaat -in samenwerking met de ouders- dus hand in hand!

School en geloof
Daar we een christelijke school zijn, besteden we veel aandacht aan de christelijke feestdagen.
Het kerstfeest vieren we met de leerlingen en hun ouders in de Dorpskerk van Westmaas of in school.  

De zomersluiting is aan het einde van het schooljaar in de Dorpskerk. Hierbij is iedereen van harte welkom! Tijdens de zomersluiitng kijken we terug op het afgelopen schooljaar.
Met alle leerlingen hebben we elk schooljaar de paasviering in het speellokaal.


Elke schooldag beginnen we en eindigen we met gebed, een lied of een gedicht. Tijdens ons godsdienstonderwijs maken we gebruik van de methode ‘Kind op Maandag’. In elke groep wordt wekelijks een aantal Bijbelse liederen gezongen. We maken hierbij veelvuldig gebruik van digitale mogelijkheden.

School en goede doelen
De kerstcollecte gaat elk jaar naar een instelling die werkt vanuit de gedachte ‘kinderen voor kinderen’. Elke dinsdag wordt geld opgehaald voor de zending. De opbrengst hiervan gaat ook naar 'kinder'doelen. De afgelopen jaren ging dit geld naaar 'Kinderen van de voedselbank'.