fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze identiteit

Niet bij kennis alleen.
Op school komen kinderen om te leren. Daarnaast is de school een ontmoetingsplaats waar kinderen worden voorbereid op hun positie in de maatschappij van morgen. Wij laten kinderen kennis maken met christelijke waarden en normen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen leren delen met mensen die hulp nodig hebben: ver weg en dichtbij.

Leren en opvoeding gaat -in samenwerking met de ouders- dus hand in hand!

School en geloof.
Daar we een christelijke school zijn, besteden we veel aandacht aan de christelijke feestdagen.
Het kerstfeest vieren we met de leerlingen en hun ouders in de Dorpskerk van Westmaas of in school.  
Het schooljaar openen we in de Dorpskerk met de leerlingen (jaaropening). De zomersluiting is aan het einde van het schooljaar, ook in deze kerk. Hierbij is iedereen van harte welkom! Tijdens de zomersluiitng kijken we terug op het afgelopen schooljaar.
Met alle leerlingen hebben we elk schooljaar de paasviering in het speellokaal.


Elke schooldag beginnen we en eindigen we met gebed, een lied of een gedicht. Tijdens ons godsdienstonderwijs maken we gebruik van de methode ‘Kind op Maandag’. In elke groep wordt wekelijks een aantal Bijbelse liederen gezongen. We maken hierbij veelvuldig gebruik van digitale mogelijkheden.

School en goede doelen.
Elke dinsdag wordt geld opgehaald voor de zending. De opbrengst hiervan gaat ook naar 'kinder'doelen. De afgelopen jaren ging dit geld naar 'Kinderen van de voedselbank'.