fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

PSZ Minimaasjes

Peuterspeekzaal De Minimaasjes.
In het verleden hadden de peuterspeelzalen een eigen stichting en een eigen bestuur, los van CSG De Waard en de Hoeksche School. Het gebouw van De Minimaasjes was eerst aan de Koetsveldlaan en later in het gebouw van COKD Piratenland. Zij waren neutraal en hadden geen voorkeur voor een bepaalde school.
Enkele jaren geleden is De Minimaasjes onderdeel geworden van de Hoeksche School en sinds januari 2022 zitten zij in het gebouw van De Vlashoek. Vanaf augustus 2024 worden
De Minimaasjes, onderdeel van De Vlashoek. We hopen en verwachten dat ouders met kinderen op De Minimaasjes blijven kiezen voor onze onderwijskwaliteit. Een open christelijke school, die vanuit visie en missie belang hecht aan het welbevinden en de veiligheid van alle geledingen: kinderen, ouders en leerkrachten. U bent en blijft van harte welkom!

Van peuterspeelzaal naar De Weerklank.
De ontwikkeling van peuters wordt op De Minimaasjes gevolgd met het observatie-instrument KIJK. De resultaten hiervan worden met ons gedeeld voordat peuters instromen in onze kleutergroep. Wij volgen leerlingen met het observatie-instrument van Parnassys: ’Het jonge kind’. Op basis van verkregen informatie en eigen observaties worden onze leerlijnen uitgewerkt en passende activiteiten georganiseerd. Er is dus een goede samenwerking tussen de peuterspeelzaal en onze leerkrachten. Met elkaar zorgen we dus voor een doorlopende -goede- ontwikkeling van onze kinderen van 2 tot 12 jaar.