fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

PSZ Minimaasjes

In obs De Vlashoek zitde peuterspeelzaal De Minimaasjes van de Hoeksche School. Hier werken wij nauw mee samen. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen zich hier ontwikkelen op een prettige manier. Ze leren hier spelen met leeftijdgenootjes in een veilige omgeving. De peuteropvang werkt regelmatig aan dezelfde thema’s als de kleuters van onze school. Er worden gedurende het schooljaar meerdere gezamenlijke activiteiten georganiseerd, o.a. tijdens de nat. kinderboekenweek, de nat. voorleesdagen en sinterklaas. Daarnaast is er regelmatig overleg tussen de peuterleiding en onze leerkrachten om de doorgaande ontwikkelingslijn te bevorderen. De peuters zijn op maandag-, woensdag- en vrjdagochtend van harte welkom bij PSZ Minimaasjes. 
Als leerlingen, op 4 jarige leeftijd, overstappen naar onze school vindt er een ‘warme’ overdracht plaats tussen de leidsters van De Minimaasjes en de leerkrachten van groep 1/2. Dit bevordert een soepele overgang van deze kinderen naar onze kleutergroep.