fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 3

Klik op het pijltje rechts om de inhoud te lezen.

De kinderen van groep 3 krijgen op maandag tot en met woensdagmorgen les van juf Janine Gevers. Op donderdag en vrijdagmorgen krijgt de groep les van juf Mariëlle Kwakernaat. Op maandagmorgen beginnen we de week met een gesprek over het weekend. Op woensdag heeft groep 3 elke week een verhaal over de familie Stapel. Dit verhaal is wekelijks de inleiding voor het Godsdienst thema van die week. Op donderdag en vrijdag worden er verhalen uit de Bijbel voorgelezen en zingen we een aantal liederen.

Taal in groep 3:
We werken in groep 3 met de methode van Veilig Leren Lezen. Deze methode komt volledig tegemoet aan de eisen die gesteld worden in het moderne taal – en leesonderwijs in groep 3. Deze methode is niet alleen geschikt voor de "gemiddelde" leerling. Er wordt rekening gehouden met kinderen die extra steun en begeleiding nodig hebben en er wordt rekening gehouden met kinderen die reeds kunnen lezen bij hun binnenkomst in groep 3. De meeste kinderen zullen werken met de ‘maan’ – versie en het groepsproces volgen. Kinderen die al kunnen lezen, werken met de ‘zon’- versie, krijgen minder instructie en maken verdiepingsopdrachten. 

Naast al het leren, neemt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen een grote plek in binnen onze groep. We proberen met elkaar een sfeer te scheppen waarin iedereen zich veilig kan voelen en zichzelf mag en durft te zijn. Voor een positieve persoonlijke ontwikkeling van kinderen maken we wekelijks gebruik van een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling: 'Kwink'.

Elke dinsdag krijgt groep 3 gymles van een vakdocent. Op donderdag heeft de groep elke week een muziekles van een vakdocent.