fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 8

Nieuwsberichten van de groep vindt u onderaan de pagina
                                                                                                                                                                                                                          Klik op het pijltje rechts om de inhoud te lezen

Doelen
In groep 8 worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. 
Het is belangrijk te ontdekken welke vorm van voortgezet onderwijs het best bij de leerling past na de basisschool. Wij maken hierbij gebruik van methode gebonden toetsen en niet-methode gebonden toetsen (Cito). In april doen de leerlingen van groep 8 mee aan de eindtoets voor het basisonderwijs (de IEP-toets). 
Aan het begin van groep 8 spreken we met iedere leerling af wat ze in het laatste jaar willen leren, met wie en hoe. Tevens geven de leerlingen hierbij aan wat ze hiervoor nodig hebben.
We differentiëren in de groep op verschillende manieren. Kinderen krijgen instructie, verwerkingsopdrachten en huiswerk op niveau.
Wij vinden het  belangrijk dat de kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige en sociaalvaardige en weerbare mensen. In onze groep leren kinderen met hoofd, hart en handen. Voorwaarde voor leren is echter welbevinden. We hopen dat alle kinderen met veel plezier hun schooljaar doorbrengen in groep 8. 

Extra Activiteiten

Om het jaar wordt het schooljaar afgesloten door het opvoeren van een musical door groep 7/8. Dat gebeurt weer in 2021. Daarnaast gaan we eenmaal in de twee jaar van woensdag tot en met vrijdag op schoolkamp naar Heino. Ook hierbij gaan groep 7 en 8 samen. Het schoolkamp vindt dit jaar plaats van 25 t/m 27 september 2019.  

Leerkrachten 

Alle leerkrachten van groep 8 geven de algemene vakken zoals rekenen, spelling, taalbeschouwing, lezen en godsdienst. Daarnaast geeft elke leerkracht een aantal eigen vakken.
Op maandag en dinsdag krijgen de kinderen les van juf Jacqueline v.d. Bosch. Zij geeft naast de algemene vakken ook handvaardigheid, natuur en techniek,  aardrijkskunde en Engels. Donderdag en vrijdagmorgen krijgt de groep les van meester Steven van Schaik, onze directeur. Hij geeft naast de algemene vakken ook les in geschiedenis, verkeer en bijv. studerend lezen. 
Woensdagmorgen krijgen de kinderen in de even weken les van meester Steven van Schaik en in de oneven weken van juf Jacqueline van den Bosch.

Op woensdagmorgen krijgt de groep gymnastiek van RegieKR8.
In de even week krijgt groep 8 op vrijdagmorgen gymnastiek van meester van Schaik.

We hopen met elkaar op een goed schooljaar.

Met vriendelijke groet,
juf Jacqueline en meester van Schaik

Methoden 
Voor technisch lezen maken we gebruik van de methode Estafette. Binnen deze methode wordt onderscheid gemaakt in vlotte lezers, methodevolgers en leerlingen die extra zorg nodig hebben bij het lezen. Vlotte lezers werken zelfstandig met de Estafette Loper.
Voor begrijpend en studerend lezen maken we gebruik van een aantal methodes. Tijdens begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbgrip XL. We besteden aabdacht aan begrijpend lezen op dinsdag- en donderdagmorgen. Deze methode gebruikt bij de lessen zeer actuele onderwerpen. Tijdens studerend lezen maken we gebruik van Blits en Goed Begrepen. 

Groep 8 maakt tijdens rekenen/wiskunde ook gebruik van de digitale versie van Wereld in Getallen.
Tijdens rekenen wordt uitgebreid aandacht besteed aan Getallen en Bewerkingen. Elke week is er ook een les Meten, Tijd en Geld. Sterke rekenaars maken ook gebruik van het Plusboek. Leerlingen die extra hulp nodig hebben maken gebruik van het Bijwerkboek.
Tijdens Taal en spelling maken we gebruik van de methodes Taal op Maat (TOM) en Spelling op Maat (SOM). Tijdens TOM is er aandacht voor taalbeschouwing, woordenschat, luisteren en spreken. SOM besteedt aandacht aan speling van de onveranderlijke woorden en de werkwoorden. Sommige leerlingen gebruiken ook nog een Plusboek taal.

Wereldoriëntatie wordt aangeboden met de methode De Zaken van Zwijsen. Ook tijdens deze lessen maken we veel gebruik van het digibord en de chromebooks. 
Tijdens Engels wordt gebruik gemaakt van de digibordmethode 'Take it easy'. 

Huiswerk 
De kinderen krijgen minimaal 2 x per week huiswerk. Dit kan leren of maken zijn. Groep 8 krijgt  wekelijks huiswerk rekenen of spelling en huiswerk informatieverwerking. In groep 8 maken de leerlingen meerdere werkstukken en houden ze een aantal spreekbeurten. Dit kan gaan over een gelezen boek (boekverslag) of over een onderwerp (bijv. een land, een tijdvak uit de geschiedenis).

Elke vrijdag krijgen de ouders via de mail een weekbrief. Hierin staat alle informatie over de komende week: huiswerk en activiteiten die plaatsvinden. Als u tussendoor nog vragen heeft: kom langs, u bent altijd van harte welkom! 

Nieuws van groep 8

28
januari

Gastles op het Hoeksch Lyceum

8

Op dinsdagmiddag 28 januari hebben een aantal leerlingen van...

20
december

Kerstdiner groep 8

8

Op 19 december hadden we met de leerlingen een kerstviering...

5
december

Sinterklaasfeest in groep 8

8

Het sinterklaasfeest in groep 8 was erg gezellig. Nadat de '...

29
november

Klimles Hoeksch Lyceum

8

Tijdens het kennismakingsbezoek aan het Hoeksch Lyceum was e...

4
oktober

Generation Discover groep 8 in Ahoy

8

Op donderdagmiddag 3 oktober ging groep 8 naar Ahoy in Rotte...

29
september

Schoolkamp woensdag: foto's

8

Op deze pagina vindt u foto's van het schoolkamp van woensda...

29
september

Schoolkamp donderdag: foto's

8

Op deze pagina vindt u foto's van het schoolkamp van donderd...

29
september

Schoolkamp vrijdag: foto's

8

Op deze pagina vindt u foto's van het schoolkamp van vrijdag...