fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 6/7

Nieuwsberichten van de groep vindt u onderaan de pagina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Klik op het pijltje rechts om de inhoud te lezen

Algemene informatie over deze groep:
De leerlingen hebben als groep 6/7:

  • maandag en dinsdag: juf Heleen Biesheuvel
  • woensdag t/m vrijdag: jmeester Daan van der Pol

Mochten er vragen zijn, kom gerust langs. Mocht er op dat moment even geen tijd zijn om te praten, dan maken we een afspraak voor later in de week.

Met vriendelijke groet,
juf Heleen en meester Daan.

Onze dagopening begint altijd met een gebed. Daarna praten we over de Bijbelverhalen en over wat er gebeurt in de wereld, ook dicht bij huis. Zo kunnen we aansluiten bij de actualiteit en bij wat er leeft bij de leerlingen. 
De morgens zijn verder meestal gevuld met de hoofdvakken: rekenen, spelling, taal en lezen.  
's Middags wordt er ook hard gewerkt, dan komen de vakken aan bod die maar 1 keer per week op het rooster staan, zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, wetenschap en techniek, handvaardigheid tekenen, muziek en Engels. Groep 6/7 heeft eenmaal per week gym op woensdag; op vrijdag heeft de groep gym in de even week vanaf 11.45 uur.  De dag wordt altijd afgesloten met gebed of gedicht. 

Topografie is nieuw voor groep 6, dit jaar houden we ons bezig met ons eigen land, in groep 7 leren de leerlingen de topografie van Europa. 

In onze groep krijgen we ook huiswerk, zowel leerwerk als maakwerk. Hierdoor worden we langzaam voorbereid op het voortgezet onderwijs (daar krijg je elke dag veel huiswerk). Het is belangrijk dat alle leerlingen elke dag hun agenda bij zich hebben, zodat ze zelf (onder begeleiding) het huiswerk hierin kunnen schrijven.
Verder krijgt groep 6/7 ook te maken met het uitvoeren van een boekbespreking, resp. een spreekbeurt. Daarnaast maakt groep 6/7 dit schooljaar minimaal een werkstuk. 

Nieuws van groep 6/7