fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 4/5

Nieuwsberichten van de groep vindt u onderaan de pagina
                                                                                                                                                                                                                          Klik op het pijltje rechts om de inhoud te lezen

Welkom bij groep 4/5

In onze klas zitten dit jaar de volgende kinderen:
Groep 4b: 
Groep 5: Louise, Aniek, Irenys, Fiene, Nikki, Leonore en Danick. 


We hopen er dit jaar weer een gezellig en leerzaam jaar van te maken! 

Mochten er vragen zijn, kom gerust langs. Mocht er op dat moment even geen tijd zijn om te praten, dan maken we een afspraak voor later in de week.

Met vriendelijke groet,

Juf Mariëtte Bouman

 

Onze dagopening begint altijd met een gebed, een lied en een Bijbelverhaal. 
We lezen de verhalen uit Kind op Maandag en de Kinderbijbel en zingen aansluitend een lied.

In groep 4b/5 wordt hard gewerkt. De vakken rekenen en taal komen elke dag aan bod.

Spelling doen we 3x per week. 
De groep krijgt 3x per week technisch lezen en 2x in de week begrijpend lezen via de methode Nieuwsbegrip XL. Daarnaast wordt voor begrijpen lezen gebruik gemaakt van de methode GRIP.
In de middagen staan er vaak andere vakken op het rooster, zoals: wetenschap en techniek, handenarbeid/tekenen, muziek en Engels. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe vakken op het rooster: natuur, geschiedenis en aardrijkskunde.
Groep 4b/5 heeft eenmaal per week zwemmen op dinsdagmiddag. 
Op woensdagmorgen hebben we gymles. 
De dag wordt altijd afgesloten met gebed, we geven de juf een hand en wensen elkaar de volgende dag weer terug te zien.

In onze groep maken we regelmatig gebruik van de chromebooks. Op de chromebooks kunnen de leerlingen zelf oefenen met aangeboden leerstof. Dit doen we via WRTS of Bloon, Einstein en Squla.


Tot slot krijgt groep 5 dit jaar te maken met het uitvoeren van een boekbespreking. Deze vinden plaats voor de kerstvakantie. 

Groep 4 kijkt met de boekbesprekingen mee. Na de kerstvakantie krijgen zij zelf een 'praatbeurt'. 
Elk kind mag dan kort iets vertellen voor de klas over een zelfgekozen onderwerp, een voorwerp of een boek. Dit is ter voorbereiding voor de boekbespreking in groep 5. Op deze manier kunnen de kinderen wennen aan het voor de klas staan en spreken voor een groep. 

In groep 5 krijgen we ook huiswerk, zowel leerwerk als maakwerk. Hierdoor worden we langzaam voorbereid op het voortgezet onderwijs (daar krijg je elke dag veel huiswerk). Het is belangrijk dat alle leerlingen elke dag hun agenda bij zich hebben, zodat ze zelf (onder begeleiding) het huiswerk hierin kunnen schrijven.

Groep 4b krijgt huiswerk als het niet voldoende gelukt is om het maakwerk op school af te ronden of als er extra oefening nodig is. 
Verder krijgt groep 4b dit schooljaar de tafels voor het eerst aangeboden. Het is belangrijk dat de kinderen de tafels automatiseren. Om dit te bereiken is het belangrijk dat uw kind veel oefent thuis.
U wordt op de hoogte gehouden welke tafels we oefenen. 

Daarnaast is het van belang thuis veel te oefenen met lezen.

Nieuws van groep 4/5