fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 4/5

Klik op het pijltje rechts om de inhoud te lezen.

Welkom in groep 4/5.

We hopen er met elkaar dit jaar weer een gezellig en leerzaam jaar van te maken.
Mochten u vragen hebben, laat het ons weten en kom gerust even langs.

Met vriendelijke groet,
Juf Heleen Biesheuvel
Juf Mariëtte Bouman
juf Linda Jonkman

Onze dagopening begint altijd met een gebed, een lied en een Bijbelverhaal. 
We lezen de verhalen uit Kind op Maandag en de Kinderbijbel en zingen aansluitend een lied.

In groep 4/5 wordt hard gewerkt. De vakken rekenen en taal komen elke dag aan bod.
Spelling doen we minimaal 3x per week. 
De groep krijgt 3x per week technisch lezen en 2x in de week begrijpend lezen via de methode Nieuwsbegrip XL. 
In de middagen staan er vaak andere vakken op het rooster, zoals: wetenschap en techniek, handenarbeid/tekenen, muziek en Engels. Daarnaast zijn er voor groep 5 een aantal nieuwe vakken op het rooster: natuurkunde, geschiedenis en aardrijkskunde.
Groep 4/5 heeft eenmaal per week zwemmen op maandagmiddag. 
Op dinsdag hebben we gymles van een vakdocent.
Elke week hebben de leerlingen op donderdag muziekles van een muziekdocent.
De dag wordt altijd afgesloten met gebed, we geven de juf een hand en wensen elkaar de volgende dag weer terug te zien.

In onze groep maken we regelmatig gebruik van de chromebooks. Iedere leerling heeft een eigen chromebook en hierop kunnen de leerlingen zelfstandig oefenen met de aangeboden leerstof. Dit doen we via Taalblobs, Junior Einstein en Squla.

Taal in groep 4/5:
Tijdens Taal en spelling maken we gebruik van de methodes Taal op Maat (TOM) en Spelling op Maat (SOM). Tijdens TOM is er aandacht voor taalbeschouwing, woordenschat, luisteren en spreken. Bij SOM leren kinderen doelgericht en systematisch steeds beter spellen. 

Rekenen in groep 4/5:
TIjdens rekenen maken we gebruik van de methode Pluspunt. In elke les werken we aan één doel. Pluspunt heeft gele en blauwe opdrachten. Bij de gele opdrachten leggen de leerkrachten het nieuwe doel uit en oefenen de kinderen samen. Bij de blauwe opdrachten werken de kinderen zelfstandig verder aan het doel. Elke 5de en 10de les is een herhalingsles. De kinderen maken dan sommen die ze die week hebben geleerd en wordt er gekeken of de doelen worden beheerst. Ook is er de conditietraining, dit is bedoeld om de basisvaardigheden te automatiseren en toetsdoelen te oefenen. Wanneer de leerkracht uitleg geeft aan de ene groep, werkt de andere groep zelfstandig aan de conditietraining. De zwakke rekenaars krijgen verlengde instructie. Voor de snelle rekenaars is er extra uitdaging en wordt er gewerkt in een ‘sprinter'. Naast dit alles kunnen de kinderen op de chromebook ook werken met het rekenprogramma behorende bij de methode. 

In groep 5 krijgen we ook huiswerk, zowel leerwerk als maakwerk. Het is bedoeling dat de kinderen leren leren en plannen. Ook houden we dit jaar allemaal een boekbespreking.

Groep 4/5 besteedt veel aandacht aan de tafels. Het is belangrijk dat de kinderen alle tafels automatiseren. Om dit te bereiken is het belangrijk dat uw kind zowel op school als thuis veel oefent. 

U wordt op de hoogte gehouden welke tafels we oefenen. Daarnaast is het van belang thuis regelmagig te oefenen met lezen.

Informatie over het opgegeven huiswerk kunt u elke week vinden in de weekmail en Parro.