fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Incidentenregistratie

Als er tijdens schoolse situaties onrechtmatigheden plaatsvinden waarbij bijvoorbeeld lichamelijk geweld, pesten, nalatigheid, bedreigingen en grof taalgebruik aan de orde zijn, worden deze geregistreerd in onze incidentenregistratie.       
2023-12-151033._2023 Incidentenregistratie doc. Weerklank.pdf