fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Gym-zwemmen

Op de volgende dagen en tijden hebben onze groepen gymnastiek.
De lessen op dinsdag worden gegeven door Rowin de Haas. Hij is een vakleerkracht gymnastiek.
We huren hem in via RegieKr8.
De lessen op donderdagmiddag worden gegeven door de groepsleerkrachten.

dinsdagmorgen

9.00 - 9.50

groep 1/2

dinsdagmorgen

10.00 - 10.50

groep (2)/3

dinsdagmorgen

11.00 - 11.50

groep 4/5

dinsdagmiddag

13.20 - 14.10

groep 7/8

dinsdagmiddag

14.20 - 15.10

groep 6

donderdagmiddag   
(even week)

14.30 - 15.15 

groep 6

donderdagmiddag   
(oneven week)

14.30 - 15.15 

groep 7/8

Wilt u, uit hygiënisch oogpunt, zorgen voor gymkleding? Wij raden het dragen van gymschoenen aan. Als uw kind niet met gymnastiek mag meedoen, wilt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht?
Leerlingen die niet aan de gymles kunnen deelnemen worden in een andere groep opgevangen. Wilt u de onderbouw op gymdagen s.v.p. gemakkelijke kleding aandoen?


Schoolzwemmen
Elke week hebben de leerlingen van groep 4 en 5 op vrijdagmorgen schoolzwemmen in
’s-Gravendeel. De leerlingen gaan met de bus. De eigen bijdrage voor het schoolzwemmen wordt geïnd door zwembad De Wellen. Het zwembad verstrekt, na betaling van de eigen bijdrage, een knipkaart. Alleen kinderen die in het bezit zijn van een knipkaart hebben toegang tot het schoolzwemmen.

Per zwemles gaat er een knip van de kaart af. Indien een kind, bijv. wegens ziekte, een keer niet in de gelegenheid is om aan het schoolzwemmen deel te nemen, kan hij/zij met de overgebleven knip (plus een kleine bijbetaling) gebruik maken van het recreatief zwemmen in zwembad De Wellen. De knipkaart blijft gedurende het hele jaar in het zwembad en wordt pas na de laatste zwemles aan de leerlingen meegegeven.
De betaling van € 50 moet tussen 1 september en 1 oktober bij zwembad De Wellen binnen zijn. Rekeningnummer IBAN: NL 76RBRB8982112626 t.n.v. zwembad De Wellen te ’s-Gravendeel, o.v.v. naam kind, de groep en de school.
Leerlingen die niet zwemmen worden opgevangen in groep 3 bij juf Janine Gevers. 

10.15 uur: vertrek met de bus
11.00 - 11.45 uur: zwemles
12.15 uur: terug op school

Met nadruk wijzen wij u erop dat schoolzwemmen een vast onderdeel van het lesprogramma van groep 4 en 5 is.