fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Laddergroep

Vanaf januari 2024 zal juf Linda Jonkman binnen onze school het onderwijs aan kinderen met meervoudige intelligentie/HB invullen op donderdag.
Zij zal deze kinderen en de leerkrachten in de groepen begeleiden en assisteren. Tevens zal ze een aantal leerlingen buiten de groep onderwijs aanbieden in de zg. Laddergroep.
Dit zijn kinderen die tijdens de reguliere lessen -ondanks alle hulp en aandacht- toch nog onvoldoende (kunnen) worden aangesproken op hun leereigenschappen. In de Laddergroep wordt, door middel van cognitief uitdagende opdrachten, aandacht besteed aan het leren leren én aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.